Curtea Constituțională a hotărât că nu este conformă Constituției prevederea legală care stabilește o sancțiune disproporționată pentru conducerea în stare de ebrietate a vehiculelor pentru care nu este nevoie de permis de conducere, în comparație cu cazurile în care permisul este obligatoriu. Prin urmare, magistrații susțin că ambele categorii de conducători, cei care conduc vehicule pentru care este necesară deținerea permisului de conducere și cei care conduc vehicule pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere, trebuie să respecte în egală măsură Regulamentul circulației rutiere, să nu conducă în stare de ebrietate și să nu pună în pericol alți participanți la trafic. Totuși, Curtea a constatat că unele riscuri pe care le generează vehiculele pentru conducerea cărora nu este necesară deținerea permisului de conducere (bicicleta, motocultorul, vehicul cu tracțiune animală,) pot fi mai reduse decât riscurile generate de vehiculele pentru a căror conducere este necesară deținerea permisului. Excepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către avocatul Gheorghe Tcaci, într-un proces pendinte la Judecătoria Ungheni. Potrivit apărătorului, conducerea în stare de ebrietate a unui vehicul pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere se sancționează mai dur, raportat la conducerea în stare de ebrietate a unui vehicul pentru care este necesară deținerea permisului, iar acest fapt reprezintă un tratament diferențiat nejustificat. Curtea a stabilit că, potrivit prevederilor contestate, o persoană care conduce în stare de ebrietate o bicicletă sau un motocultor este sancționată inclusiv prin aplicarea arestului, iar o persoană care conduce un automobil sau autocamion este pasibilă doar de aplicarea unei amenzi. Astfel, s-a analizat excepția prin prisma articolelor 16, 25 și 46 din Constituție: egalitatea cetățenilor, dreptul la libertate și dreptul de proprietate. Curtea a confirmat că sistemul de sancțiuni aplicabil conducătorilor de vehicule pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere nu prezintă probleme din perspectiva standardului calității legii. Înalta Instanță a reținut că aplicarea unor sancțiuni disuasive pentru conducerea în stare de ebrietate a vehiculelor pentru care nu este prevăzută obligația de a deține permis de conducere contribuie la asigurarea securității traficului rutier, precum și la protecția vieții și a sănătății persoanelor. Curtea a constatat că aceste scopuri speciale pot fi subsumate următoarelor scopuri legitime generale prevăzute de articolul 54 alin. (2) din Constituție: asigurarea ordinii publice și ocrotirea drepturilor, libertăților și demnității altor persoane. Magistrații au considerat că este în afara oricărui argument juridic rațional și rezonabil ca o persoană care conduce în stare de ebrietate un vehicul pentru care nu este prevăzută obligația de a deține permisul de conducere să fie sancționată mai dur decât o persoană care conduce un vehicul pentru care este prevăzută obligația de a deține permisul de conducere. În afară de privarea de dreptul de a conduce în cazul vehiculelor pentru care este necesară deținerea permisului de conducere, nimic nu justifică existența unei diferențieri între cele două categorii și aplicarea unui tratament discriminatoriu în cazul persoanelor care conduc vehicule pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere. Prin urmare, Curtea a constatat că  tratamentul juridic disproporționat al celor două categorii de subiecți contravine articolului 16 coroborat cu articolele 25 și 46 din Constituție. Prin urmare,  Curtea a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate și a declarat neconstituțional textul ”amendă de la 400 la 500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 20 la 40 de ore sau cu arest contravențional pe un termen de 15 zile" din articolul 233 alineatul (3) din Codul contravențional. Până la adoptarea modificărilor legislative, în cazul contravenției prevăzute la articolul 233 alineatul (3) din Codul contravențional se va aplica sancțiunea amenzii prevăzută la alineatul (1) al aceluiași articol. Adică, cei care vor conduce un vehicul, pentru care nu este necesar un permis, în stare de ebrietate, vor fi sancționați cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani.