Inițiativa de a obliga organizațiile de creditare să indice, în mod evidențiat, în contractele încheiate, dobânda anuală efectivă a creditelor oferite, necesită să fie revizuită. Concluzia se conține în avizul dat de Guvern la proiectul de lege lansat de un grup de deputați. Autoritățile spun că norma trebuie revizuită pentru a respecta condiția calității normei juridice. Astfel, încât să nu aducă atingere articolului 23 din Constituție. Autorii avizului remarcă că orice act normativ trebuie să respecte principiile și normele constituționale, precum și exigențele de tehnică legislativă, menite să asigure claritatea, previzibilitatea, predictibilitatea și accesibilitatea actului. Legea trebuie să reglementeze în mod unitar, să asigure o legătură logico-juridică între dispozițiile pe care le conține, iar în cazul unor instituții juridice cu o structură complexă, să prevadă elementele ce disting particularitățile lor. Totodată, aceștia accentuiază că neindicarea în contractele de credit, în mod evidențiat, a informației prevăzute în art. 2 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (3) lit. g) și  art. 10 alin. (4) lit. f) din Legea privind contractele de credit pentru consumatori atrage deja răspundere contravențională. Inițiativa legislativă prevede că în contractele de credit trebuie să fie indicat în mod evidențiat:
  • dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit;
  • dobânda anuală efectivă şi costurile totale ale creditului pentru consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit.
De asemenea, Guvernul spune că trebuie să fie reconsiderată și propunerea de completare a normelor privind desfășurarea controlului de stat. Deputații au propus instituirea dreptului de a efectua controale inopinate, dacă instituția de creditare încalcă prevederile Legii privind contractele de credit pentru consumatori.