SRL ”Viantic International” a cerut de la SA ”Viorica Cosmetic” încasarea venitului ratat după ce produsele acesteia au fost reținute la vamă, în urma unei dispune privind dreptul de utilizare a mărcii comerciale. Valoarea prejucidiului material cerut este de 482.446 lei. Anterior, Viorica Cosmetic a dat în judecată Viantic International solicitând declararea nulității unei mărci înregistrate pe motiv că aceasta este lipsită de caracter distinctiv, iar produsele celor două companii nu pot fi deosebite. Totodată, Serviciul Vamal, conform prevederilor articolului 304 din Codul vamal, a reținut un lot de peste 530 mii de bucăți. Norma legală stabilește că în baza cererii de intervenţie acceptate, organul vamal emite o decizie de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi/sau suspendă operaţiunea de vămuire. Despre aceasta este notificat titularul de drept, cât și declarantul/destinatarul/proprietarul mărfurilor. Totuși, instanța de judecată a respins cererea depusă de Viorica Cosmetic. După ridicarea restricțiilor de comercializare a mărfii, Viantic International a cerut recuperarea prejudiciului material și financiar cauzat, în sumă de aproximativ jumătate de milion de lei. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis integral cererea. Decizia primei intanțe a fost contestată. Viorica Cosmetic a declarat că sechestrarea şi reţinerea la antrepozitul vamal a lotului de a avut loc doar pe parcursul a 15 zile. De asemenea, nu au fost prezentate dovezi care ar demonstra legătura cauzală dintre acțiunile întreprinse de societatea pe acțiuni și venitul ratat de întreprindere. Curtea de apel a decis, recent, acceptarea recursului Viorica Cosmetic și casarea hotărârii Judecătorii Chișinău. Magistrații au remarcat că, creditorul este obligat să demonstreze că profitul este ratat din vina debitorului. Totodată, s-a constatat că întreprinderea nu a întreprins măsurile necesare pentru a reduce pierderele. De asemenea, nu a demonstrat că anume Viorica Cosmetic se face vinovat de venitul ratat. Suplimentar, s-a dovedit că și raportul de audit prezentat a fost elaborate cu încălcări. Astfel, Victoria Cosmetic a eliberată de obligația de a achita venitul ratat declarat de companie. Decizia Curții de Apel este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.