O companie de construcții a scăpat de o amendă în mărime de 12.500 de lei, după ce s-a adresat în instanță. Mai exact, firma a fost sancționată pentru că ar fi plasat în câmpul muncii persoane de origine turcă, fără a avea permis pe muncă pe teritoriul Republicii Moldova. Magistrații au dat dreptate agentului economic, întrucât agentul constatator nu a adus probe pentru a demonstra vinovăția contravenientului. Compania ”Petec Construction” SRL a contestat procesul-verbal prin care a fost sancționată și a invocat că administratorul firmei a fost invitat la Biroul de Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne pentru presupusul fapt că a plasat în câmpul muncii persoane de origine Turcă, Kaya Mustafa, fără drept de lucru care se aflau pe teritoriul Republicii Moldova în scop de vizită. Acolo i s-a invocat încălcarea art. 9 din Legea cu privire la migraţia de muncă. Administratorul a solicitat să i se prezente argumente motivate și pertinente cu privire la presupusa faptă contravențională, însă nu a primit niciun răspuns. La fel, a solicitat prezentarea mijloacelor de probă care ar confirma ilegalitățile comise, pentru care agentul constatator urma să prezinte probe. Judecătoria Chișinău a admis solicitarea agentului economic. Și asta pentru că potrivit art.440 alin.(2) din Codul contravențional, constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea desfășurată de agentul constatator de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare. Potrivit reglementărilor în vigoare stabilirea vinovăției unei persoane în comiterea unei fapte contravenționale are loc în baza unor probe care urmează a fi colectate, administrate și cercetate la faza stabilirii faptei contravenționale. Din aceste considerente, instanța relevă că potrivit art. 8 din Cod procedură penală, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanțiile necesare apărării sale, și nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă. Prin urmare, persoana în privința căruia s-a întocmit procesul-verbal pe indicele contravenției prevăzute de art. 334 alin. (1) din Cod contravențional, nu este pusă în situația de a își proba învinuirea și pe cale de consecință, agentul constatator la etapa acumulării probelor urma să dovedească prin mijloace de probă pertinente, concludente și utile vinovăția persoanei. În final, instanța de judecată a precizat că agentul constatator nu a întreprins toate măsurile pentru a acumula și prezenta probe suficiente întru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului. Decizia Judecătoriei Chișinău poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău.