Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

O persoana a încercat să-și recupereze banii achitați pentru contractele de leasing declarate nule. Ce a decis instanța

 

O persoana a cerut restituirea banilor achitați pentru contractele de leasing încheiate, după ce acestea au fost declarate nule de către instanța de judecată. În total, persoana a cerut achitarea a circa 283 mii de lei.

Conform informațiilor prezentate la dosar, persoana a procurat un autovehicul Land Rover Freelander, încheind un contract de leasing în acest sens. După doi ani, mașina a fost restituită din cauza unei defecțiuni, iar vânzătorul a acceptat-o. Ulterior, contractele de leasing și cel de fidejusiune încheiate au fost declarat nule de către instanța de judecată, după ce s-a constatat că actele nu au fost semnate de către ea, dar de soțul ei, fiind astfel încălcate normele legale.

După decizia magistraților, persoana a decis să solicite și întoarcerea sumelor de bani achitate. Judecătoria Chișinău, sediul Centru a admis integral solicitarea și a dispus încasarea sumei cerute, dar și a cheltuielilor de judecată.

Decizia primei instanțe a fost, totuși, casată de către Curtea de Apel. Judecătorii de la apel au remarcat că, potrivit Codului civil, prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, cumpărat sau produs de locator, contra unei plăţi periodice (rate de leasing). Astfel, contractului de leasing i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile privind contractul de locaţiune în măsura în care legea cu privire la leasing nu prevede altfel.

Totodată, magistrații au spus că cerința de restituire este vădit neîntemeiată pentru că, consecința nulității nu poate naște obligația restituirii a ceea ce nu ți-ai asumat sau executat. Folosirea bunului mobil ce a constituit obiectul contractelor declarate nule a implicat uzura acestuia şi, respectiv, imposibilitatea părţii care l-a folosit de a asigura restituirea acestuia în starea existentă la momentul încheierii contractelor anulate.

Mai mult, instanţa a remarcat că reclamanta nu a anexat la materialele cauzei ordinele de plată a plăţilor de leasing/locaţiune. Prin urmare, nu a putut dovedi că suma pretinsă pentru restituire a fost achitată anume de către ea și nu de persoana care a semnat contractele.

Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Share on Social Media

05 November, 2018
Un proces de judecată între doi agenți economici, intentat în octombrie 2015 privind încasarea penalităţilor şi a cheltuielilor de judecată, rămâne, încă, nesoluționat. Asta pentru că pârâtul a depus inițial cerere cu privire la strămutarea cauzei de la Judecătoria Soldăneşti la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. Solicitarea a fost acceptată însă decizia magistraților a fost contestată de către reclamant. Curtea de Apel Bălţi a admis recursul reclamantei, a casat încheierea Judecătoriei Şoldăneşti și a restituit dosarul în aceeași instanță. Ulterior, avocatul pârâtului a depus cerere...
22 October, 2018
O persoană s-a adresat unui centru de reparare a calculatoarelor pentru a diagnostica deficiențele tehnice apărute la dispozitivul Apple Macbook Air A 1466 și pentru repararea acestora. Totuși, aceasta afirmă că a stabilit, ulterior, că specialiștii agentului economic a deteriorat display-ul şi placa de bază a laptopului. Expertiza independentă a stabilit că există semne ale unei reparaţii neautorizate. Astfel, reclamantul s-a adresat în instanța de judecată și a solicitat ca pârâtul să asigure efectuarea unei reparaţii autorizate a dispozitivului, cu piese originale, sau să fie restituit p...

Parteneri

29 September, 2018
Republica Moldova și-a asumat să achite 5.000 de euro despăgubi pentru încălcarea articolului 5 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adică pentru încălcarea dreptului la libertate și la siguranță. Și anume, decizia a fost luată în cauza Pînzari v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns la Curte spunând că prelungirea arestului său preventiv s-a realizat contrar prevederilor articolului 186 alin. (6) și 230 alin. (2) din Codul de procedură penală. Norma legală stabilește că procurorul urmează să înainteze judecătorului de instrucție demersul său privind prelungirea arestului prev...
12 September, 2018
Un avocat a solicitat Curții Constituționale controlul constituționalității unor articole din Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești. Mai exact, a cerut ridicarea excepției de neconstituționalitate în privința sintagmelor ”condițiile” și ”cazurile” din art. 1 al Legii. La fel, a cerut verificarea art. 3 și 6 din aceeași Lege. La baza sesizării este un caz aflat pe rolul Curții de Apel Chișinău, în care clienta sa s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Repub...