Un consorțiu internațional, format din trei achizitori potențiali (o instituție financiară internațională și două fonduri străine de investiții directe), a depus o cerere oficială pentru achiziționarea a 41.09% de acțiuni ale BC “Moldova-Agroindbank” S.A. în condițiile prevăzute de art.541 al Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Banca Națională a Moldovei (BNM) a informat despre aceasta cerere Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF). Potrivit BNM, în condițiile în care ”Moldova-Agroindbank” este o bancă de importanță sistemică și că au expirat mai mult de trei luni de la expunerea la vânzare pe piața reglementată a acțiunilor noi ale băncii emise prin decizia organului său executiv ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători, CNSF a înaintat Guvernului propunerea de a iniția negocieri cu potențialii achizitori în vederea vânzării acțiunilor respective. Legea prevede că perioada totală de deținere a acțiunilor de către Guvern nu trebuie să depășească 90 de zile. În cazul semnării unui precontract cu consorțiul internațional și lansării procedurii de cumpărare-vânzare prevăzute de lege, licitația va fi deschisă în aceleași condiții tuturor potențialilor cumpărători, care au primit permisiunea prealabilă a Bănci Naționale a Moldovei. Procedura respectivă nu afectează activitatea băncii. Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice spune că Guvernul cumpără acțiuni ale băncilor de importanță sistemică în scopul expunerii la vânzare a acestora. Necesitatea implicării statului în vânzarea acțiunilor băncilor de importanță sistemică este determinată de autoritatea națională macroprudențială la expirarea a trei luni de la expunerea acțiunilor la vânzare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare. Prevederile se aplică doar în cazul acțiunilor noi ale băncilor de importanță sistemică, emise prin decizia organului executiv al băncii ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare care vizează anularea acțiunilor în cazul achiziționării acestora fără aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei sau în cazul retragerii aprobării prealabile deținătorilor de deținere calificată din motivul nerespectării cerințelor privind calitatea acționariatului. Cumpărarea acțiunilor are loc în temeiul unei hotărîri de Guvern, al antecontractului și al aprobării prealabile pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii acordată de Banca Națională a Moldovei achizitorului potențial al acestor acțiuni. Antecontractul prevăzut se negociază și se încheie între Guvern și un achizitor potențial al acțiunilor emise de banca de importanță sistemică. Negocierile între părțile antecontractului se inițiază la propunerea autorității naționale macroprudențiale. Dacă acțiunile nu vor fi vândute în termen, organul executiv al băncii care a emis acțiunile, le cumpără pe cele nevândute de către Guvern în limita profitului net al emitentului, cu respectarea cerințelor față de capital stabilite în actele normative ale BNM. Preţul de cumpărare a acțiunilor va fi prețul la care acestea au fost cumpărate de către Guvern plus costurile suportate la cumpărarea-vânzarea acestor acțiuni, cu aplicarea unei rate de dobândă egală cu rata la valorile mobiliare de stat pentru perioada de deținere a acțiunilor de către Guvern.