Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Corectarea erorilor cadastrale comise în procesul de privatizare. Care este procedura stabilită de Cadastru

 

Erorile din planul cadastral, comise în procesul de privatizare masivă a terenurilor agricole, vor putea fi corectate la inițiativa autorităţilor publice locale, organelor cadastrale teritoriale, executorilor lucrărilor cadastrale sau a titularului drepturilor reale asupra terenului. Modificările la Instrucţiunile cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren au fost publicate în Monitorul Oficial.

Conform documentului, erorile comise în cadrul privatizării masive a terenurilor agricole se clasifică în:


 • erori în măsurările terestre - erori comise la etapa elaborării bazei cartografice a conturului terenului supus proiectării;

 • erori la proiectare - erori comise la proiectarea conturului de teren, adică nerespectarea schemei de plantare a plantaţiilor perene, configuraţiei reliefului sau ordinii aranjării titularilor de drepturi;

 • erori ortografice în titlurile de autentificare a dreptului deţinătorului de teren - datele din titlu, nu corespund cu datele din buletinul de identitate a proprietarului, documentul care confirmă dreptul, proiectul de organizare a teritoriului.

Erorile se vor corecta prin actualizarea planului cadastral și perfectarea titlurilor noi de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, în cazul corectării erorilor ortografice.

Totodată, la corectarea erorilor se va respecta următoarele condiţii principale:


 • numărul de proprietari incluşi în procedura de corectare a erorilor va coincide cu numărul de proprietari la finalizarea procedurii de corectare a erorilor, cu excepţia cazurilor în care la etapa de proiectare a conturului de teren au fost omişi unii titulari de drepturi;

 • în cazul în care în Certificatul de moștenitor, sau în alt document ce conformă dreptul, sunt indicate cotelepărţi, la corectarea erorilor cotele-părţi vor fi păstrate fără a fi modificate sau fără a forma bunuri imobile separate;

 • în cazul în care există Certificatul de moștenitor care nu a fost înregistrat, acesta se va prezenta la OCT spre înregistrare concomitent cu corectarea erorilor;

 • în cazul în care în Registrul bunurilor imobile sunt înregistrate şi alte drepturi care grevează dreptul de proprietate asupra terenului sau măsuri de asigurare prevăzute de lege, pentru corectarea erorilor se va cere acordul titularilor de drepturi sau a persoanei care a aplicat măsura de asigurare, dacă calea de corectare prevede acordul acestora;

 • numărul cadastral al terenului până la corectare rămâne acelaşi şi după corectare cu excepţia cazurilor când după corectare terenul este amplasat în alt sector cadastral;

 • la elaborarea noului proiect de organizare a teritoriului se va ţine cont de metoda de proiectare iniţială, aprobată prin decizia consiliului local (proiectarea după suprafaţă sau grad/hectar);

 • lucrările de corectare a erorilor nu presupun formarea bunurilor imobile și schimbarea proprietarilor;

 • respectarea normelor agrotehnice şi alte norme prevăzute de actele normative.

Amintim că, o ințiativă similară a fost înregistrară recent de către un grup de deputați. Aceștia propun ca erorire comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor să fie corectate prin decizia Consiliului local, emisă pe marginea noului proiect de organizare a teritoriului sau a noului plan geometric. Decizia va servi drept temei pentru modificarea datelor planului cadastral și a registrului bunurilor imobile. Cheltuielile ar urma să fie acoperite din Bugetul de Stat sau din finanțări externe.

Share on Social Media

31 October, 2018
Legea privind modul de vânzare-cumpărare a pământului nu încurajează investitorii străini să vină cu investiții în agricultură și trebuie modificată pentru că stagnează investițiile. Opinia a fost exprimată de către ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc, într-un interviu oferit pentru agrobiznes.md. Potrivit ministrului, există necesitatea de a revedea legislația în partea ce ține ce ține de vânzarea/cumpărarea terenurilor de către străini, deoarece există probleme care stagnează investițiile. Totuși, acesta consideră că în cazul liberalizării acestui proces trebuie să existe și anumite re...
26 October, 2018
În localităţile rurale, în care a avut loc înregistrarea primară masivă şi în baza de date grafică a cadastrului lipseşte informaţia despre casele de locuit individuale şi anexele gospodăreşti (construcţii), pentru înregistrarea dreptului de proprietate în baza certificatului de moştenitor şi înscrierea concomitentă a dreptului de proprietate al coproprietarului în baza certificatului de proprietate, eliberat de notar, construcţiile se vor reprezenta schematic pe planul geometric al terenului înregistrat. Regulamentul privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efect...

Parteneri

26 May, 2018
Documentele ce trebuie prezentate pentru formarea sectoarelor de teren, dar și a construcţiilor sau a încăperilor izolate au fost completate. Modificările la Instrucţiunile cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, la formarea terenurilor destinate construcțiilor va trebuie obligatoriu de prezentat certificatul de urbanism informativ, elaborat de către serviciile specializate ale autorităților administrației publice locale şi avizat de arhitectul-şef al autorității publice locale. Până...
11 May, 2018
De astăzi, Agenția Servicii Publice (ASP) pune în aplicare un contract tip pentru eficientizarea procesului de încheiere și executare a contractelor de achiziție a serviciilor cadastrale. Acesta poate fi descărcat de pe pagina oficială www.asp.gov.md și completat conform Ghidului privind solicitarea serviciilor cadastrale publicat pe site. Încheierea şi executarea contractelor se va efectua prin intermediul Serviciilor cadastrale teritoriale. Astfel, Autoritățile Publice Locale se pot adresa la sediul central al Agenției, la Centrele Multifuncționale sau Serviciile cadastrale teritoriale ale A...