De astăzi, Agenția Servicii Publice (ASP) pune în aplicare un contract tip pentru eficientizarea procesului de încheiere și executare a contractelor de achiziție a serviciilor cadastrale. Acesta poate fi descărcat de pe pagina oficială www.asp.gov.md și completat conform Ghidului privind solicitarea serviciilor cadastrale publicat pe site. Încheierea şi executarea contractelor se va efectua prin intermediul Serviciilor cadastrale teritoriale. Astfel, Autoritățile Publice Locale se pot adresa la sediul central al Agenției, la Centrele Multifuncționale sau Serviciile cadastrale teritoriale ale ASP,  din raza de activitate a căreia se află localitatea pe care o reprezintă. Pentru a asigura o evidență strictă a contractelor, documentele semnate vor fi transmise pentru înregistrare Direcţiei generală juridică, resurse umane şi organizare internă a instituției. Anterior încheierea contractelor de achiziție a serviciilor cadastrale era posibilă doar la prezentarea demersului sau a contractului tip la sediul central al Agenției Servicii Publice din municipiul Chișinău, str. A. Pușkin 42.