Mulți dintre noi nu ne dăm bine seama de importanța departamentului contabil în gestionarea unei afaceri care să funcționeze eficient. Acest lucru se întâmplă, probabil, pentru că atribuțiile unui contabil fac parte mai mult din funcțiile de birou ale unei afaceri, spre deosebire de vânzări, de exemplu, care au o vizibilitate mult mai bună. Potrivit avocatnet.ro, lista unor servicii care cad în sarcina contabilului și nu toate sunt cu caracter obligatoriu, arată astfel:
 • întâlnirea inițială / consilierea cu privire la cea mai bună formă de înregistrare (societate cu răspundere limitată, persoană fizică autorizată, plătitor/neplătitor de TVA etc.), în cazul în care firma este în curs de înființare;
 • depunerea declarației de înregistrare fiscală la Fisc (dacă este cazul);
 • înregistrarea societății ca plătitoare de TVA (dacă este cazul);
 • obținerea utilizatorului și a parolelor de acces în sistemele de raportare (când va fi cazul);
 • întocmirea contractelor de muncă și a dosarelor angajaților;
 • înregistrarea și arhivarea documentelor justificative;
 • întocmirea și verificarea registrelor de evidență;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare;
 • inventarierea patrimoniului;
 • întocmirea, verificarea și certificarea situațiilor financiare;
 • obținerea de certificate fiscale;
 • reprezintă societatea în relația cu autoritățile locale;
 • calcularea salariilor și întocmirea statelor de plată și a pontajelor;
 • depunerea declarațiilor de mențiuni sau de radiere privind modificarea vectorului fiscal sau a altor elemente de natură fiscală (atunci când este cazul).
În plus, în fiecare zi, un contabil participă și la activități organizatorice sau administrative de bază, cum ar fi colectarea și sortarea documentelor și înregistrarea lor, dar și întocmirea de rapoarte, registre, analize financiare. Astfel, prezența unui contabil bine pregătit este foarte necesară pentru a asigura buna funcționare a companiei.