Testarea la poligraf nu a mai fost o problemă pentru absolvenții Institutului Național al Justiției (INJ), candidați la funcția de procuror. Potrivit președintelui Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Angela Motuzoc, în acest an toți cei 25 de absolvenți au trecut cu bine de testarea la detectorul comportamentului simulat. Într-o hotărâre a CSP se menționează că ”pentru respectarea regimului juridic al drepturilor tuturor absolvenţilor INJ, vizaţi de hotărâre, în contextul procedurii de înscriere în Registrul candidaților la funcțiile vacante de procuror, precum și pentru a asigura o abordare individualizată fiecărui titular, Consiliul a iniţiat şi măsuri suplimentare de verificare, pentru a epuiza eventualele suspiciuni degajate din rapoartele testării la detectorul comportamentului simulat”. În rezultat, CSP a hotărât să-i înscrie în Registrul candidaților la funcțiile vacante de procuror și a transmis dosarele acestora Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor. Ei urmează să se prezinte pentru a fi supuși procedurii de evaluare, la ședințele Colegiului, care vor avea loc în zilele de 16 și 17 mai. La evaluare participă și doi absolvenți din promoția precedentă, care din anumite motive nu s-au putut înscrie anul trecut. Consiliul menționează că includerea în Registru a punctajului obținut de candidați se face în conformitate cu pct. 8.18 din Regulamentul CSP, potrivit căruia rezultatele obținute la Institutul Național al Justiției se echivalează în punctaj care se calculează după formula: un punct pentru fiecare zecime a notei. Punctajul obținut astfel nu se rotunjește până la întreg. Potrivit Legii cu privire la Procuratură, persoana care este candidat la funcţiile de procuror este înscrisă în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror și poate candida la funcţia de procuror, dacă întrunește cumulativ următoarele condiții:
  • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  • cunoaște limba română;
  • are capacitatea de exerciţiu deplină;
  • are diplomă de studii superioare de licenţă şi diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului;
  • a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei;
  • se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
  • anterior nu i-a fost constatată vinovăţia pentru săvârşirea unei infracţiuni;
  • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de procuror;
  • a fost supusă verificării şi testării cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului).
Amintim că, anul trecut jumătate dintre absolvenții INJ au picat testul la poligraf. Aceștia au contestat, însă, procedura în instanță, iar Curtea Supremă de Justiție a obligat CSP să modifice Regulamentul.