Acționarii Băncii de Finanţe şi Comerţ (Fincombank) nu vor primi dividende. Decizia a fost luată la Adunarea generală anuală a acţionarilor ”FinComBank”, care a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. La Adunarea generală sau înregistrat 29 participanţi care deţin 817.340 de acţiuni, ce constituie 68,24% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot. Potrivit unui comunicat de presă, aceștia au aprobat darea de seamă a Consiliului Băncii, rezultatele activităţii economice-financiare ale instituției în anul 2017, precum și darea de seamă şi avizul Comisiei de Cenzori. De asemenea, a fost aprobată Strategia de dezvoltare a ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anii 2018 - 2020. În același timp, la subiectul ce vizează repartizarea profitului net obţinut în anul 2017, Adunarea generală a hotărât șă confirme destinaţia a 9.314.912 lei pentru majorarea Fondul special pentru riscuri generale bancare, iar suma în mărime de 27.743.479 lei din profitul total obţinut în anul 2017 să fie lăsată nerepartizată. Totodată, a fost anulată Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 14 februarie 2018 privind plata dividendelor pentru anul 2016 în acţiuni. Potrivit Raportului anual al băncii, anul trecut câștigul de bază pe acțiune a fost 45,39 lei, mai puțin cu 4 lei decât în 2016. Conform datelor prezentate pe site-ul instituției, 19 acționari dețin cote substanțiale în capitalul social al băncii. Cel mai mare pachet de acțiuni este deținut de Western NIS Enterprise Fund – 13%. Oleg Voronin are în proprietate 12,47 la sută din bancă, iar mama sa, Taisia Voronin, puțin peste 4%. Două cote importante a câte 6,82% sunt deținute de companiile Avicomagro S.R.L și Biotex-Com S.R.L.