Peste 39 de mii de hârtii de valoare ale BC ”Moldinconbank” SA au fost vândute, astăzi, la Bursa de Valori a Moldovei. Acestea reprezintă în jur de 0,79% din emisie. Conform informațiilor disponibile, acțiunile au fost vândute prin intermediul a trei tranzacții, la un preț de peste 2,9 milioane de lei. Tipul tranzacțiilor este de cumpărare-vânzare. Amintim că, în luna aprilie Moldindconbank a mai scos la vânzare un pachet de 3.173.751 acţiuni ordinare nominative de clasa I. Acestea au fost expuse spre vânzare în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor și a Legii privind piața de capital. Licitația pentru aceste acțiuni urmează să fie organizată în perioada 3-16 iulie. Prețul inițial de vânzare constituie 239,50 de lei per acțiune. Banca Națională a Moldovei a plasat BC ”Moldindconbank” sub regimul de intervenție timpurie încă în anul 2016, după ce s-a constatat activitatea concertată a unui grup de persoane, ce deținea o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea Băncii Naționale. La începutul anului, BNM a decis prelungirea cu șase luni a mandatelor administratorilor temporari ai BC ”Moldindconbank”.