Comisioanele intermediarilor în asigurări vor fi modificate. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune plafonarea comisioanelor și altor plăți intermediarilor și personalului propriu pentru încheierea contractelor de asigurare. Mai exact, se propune ca acestea să fie de până la 20% pentru RCA și de până la 15% pentru Carte Verde. Prevederea este stipulată într-un proiect, prezentat pentru consultări publice, care prevede, de asemenea, obligația asigurătorilor de a respecta limitele cotelor factorilor de încărcare stabiliți și interzicerea intermediarilor încasarea comisioanelor stabilite de comun cu asigurătorii, ce depășesc cuantumurile specificate supra.

Autorii inițiativei susțin că amendamentele trebuie să contribuie la regândirea gestiunii operațional-financiare, respectiv, la prevenirea eventualelor incapacități de plată a asigurătorilor în urma subrezervării datorate reducerilor de prime. În aceste condiții  asigurătorii vor putea să aloce o valoare mai mare din tariful de primă pentru acoperirea daunelor materiale şi/sau vătămărilor corporale survenite urmare a producerii accidentelor rutiere. Mai mult, implementarea proiectului urmează să contribuie la sporirea gradului de protecție a consumatorilor, ”prin reașezarea pieței - în care toate părțile implicate beneficiază de un mediu concurențial loial și predictibil”.

În prezent, cota tuturor cheltuielilor asigurătorilor (inclusiv a comisioanelor) în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne constituie 40% și externe – 22%. În majoritatea cazurilor, valoarea maximă din aceste costuri este direcționată către distribuţie şi vânzare. Prin urmare segmentul asigurărilor obligatorii (per total) generează costuri ce depășesc veniturile respective. În mare măsură aceste pierderi sunt compensate din contul infuziilor de capital ale acționarilor, ceea ce contravine principiilor de guvernanță corporativă în materie de rentabilizare a serviciilor prestate.

Potrivit dinamicii din ultima perioadă, nivelul comisionului acordat pentru vânzarea unei polițe de răspundere civilă auto internă sau externă variază în cuantum de la 15% pana la 45% din prima de asigurare încasată. Deși unele companii de asigurare practică comisioane în mărimi fixe, indiferent de volumul vânzărilor, altele preferă mărimi variabile sau plăți sub diferite forme (bonusuri, tantieme) – 15-25%, acestea fiind corelate cu vânzările în funcție de anumiți indicatori-cheie.

În 2017, asigurările efective RCA și Cartea Verde realizate prin sistemul de intermediere (brokeri de asigurare) au constituit 31,76%, sau 213,8 mililioane lei. Piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă a reprezentat 50% (673,2 milioane lei) din totalul subscrierilor din asigurări generale realizate de companiile de asigurări. În aceeași perioada, daunele compensate pe polițele RCA și Cartea Verde s-au cifrat la 249,4 milioane lei. Urmare a verificărilor efectuate de CNPF în cadrul participanților profesioniști s-a constatat că, în unele cazuri, reducerile pot să ajungă la jumătate din prima medie pe RCA și Cartea Verde, ceea ce nu exclude o posibilă deteriorare a pieței.