Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Centrul de notificare și informare al OMC în domeniul achizițiilor publice. Ce sarcini va avea

 

În Republica Moldova ar putea fi creat Centrul de notificare și informare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) în domeniul achizițiilor publice. Acesta va fi responsabil de prezentarea datelor statistice pentru anexa nr. 4, 5 și 6 din oferta de aderare a Republicii Moldova la Acordul privind Achizițiile Publice Guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului, separat pe bunuri, servicii și servicii de construcții.

De asemenea, va acorda suport metodologic entităților contractante pentru publicarea anunțurilor, care depășesc pragurile prevăzute în Acordul privind Achizițiile Publice Guvernamentale al OMC.

Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, Centrul va mai fi responsabil de expunerea/coordonarea sau avizarea notificărilor membrilor OMC, transmise în modul prevăzut, Republicii Moldova pentru examinare și informarea, în caz de necesitate, a ministerelor și ale altor autorități administrative centrale de resort și agenților economici, despre eventualele modificări în legislația din domeniul achizițiilor publice, ajustări sau noi oportunități de accesare a piețelor țărilor membre.

Alte sarcini sunt:


  • propune/avizează modificările la actele normative în vigoare care nu corespund acordului privind achiziţiile publice al OMC;

  • elaborarea notificărilor privind modificările aduse cadrului juridic relevant domeniului OMC, în conformitate cu prevederile Acordul privind Achizițiile Publice Guvernamentale al OMC.

Autorii proiectului menționează că în prezent nu există un organ desemnat exaustiv pentru monitorizarea și întreprinderea tuturor acțiunilor necesare în cadrul angajamentelor asumate de către Republica Moldova ca membru al Acordurilor privind Achizițiile Publice Guvernamentale al OMC.

Astfel, având în vedere că Acordul privind Achizițiile Publice Guvernamentale asigură dreptul de participare a operatorilor economici rezidenți la procedurile de achiziție desfășurate de țările membre, precum și având în vedere faptul că Republica Moldova urmează să prezinte rapoarte, note informative, propuneri, să participe la procesele de negocieri ale ofertelor statelor în curs de aderare/modificarea ofertelor statelor membre după caz ș.a., să participe în cadrul  ședințelor Comitetului GPA, se propune ca instituție responsabilă de domeniu pentru asigurarea și coordonarea acțiunilor menționate supra, Ministerul Finanțelor.

Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat.

Share on Social Media

04 October, 2018
Consiliul Concurenței a constatat încălcarea de către Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) din cadrul Consiliului Municial a prevederilor Legii Concurenței prin indicarea denumirii unei mărci în cadrul procedurii de achiziții publice pentru procurarea echipamentului sportiv. În specificațiile tehnice, Direcția a făcut referință la marca comercială ”Joma” pentru mai multe treninguri, tricouri, pantaloni scurți și genți. Mai mult, în anexele la specificații, DGETS a plasat imagini foto ale echipamentului sportiv solicitat, identice celor plasate  pe pagina web a magazinului virtua...
24 August, 2018
Noiile reguli privind achizițiile publice vor intra în vigoare de la începutul lunii octombrie. Modificările operate în Legea privind achiziţiile publice au fost publicate, astăzi, în Monitorul Oficial. Noiile norme reglementează achizițiile mixte. Astfel, contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții (de bunuri, lucrări sau servicii) se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului în cauză. În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice,...

Parteneri

26 July, 2018
Procedura de achiziții publice a fost simplificată și armonizată cu acquis-ul comunitar. Parlamentul a examinat în ședința de astăzi proiectul de modificare și completare la Legii privind achizițiile publice, pe care l-a aprobat în lectură finală cu votul a 56 de deputați. Noile prevederi vor intra în vigoare din data de 1 octombrie 2018. Documentul instituie comunicarea electronică în sistemul de achiziţie, prin introducerea conceptului DUAE (Documentul Unic de Achiziţii European), furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană. Acesta constă î...
20 July, 2018
În cadrul sistemului de achiziții publice va fi instituită comunicarea electronică, prin introducerea conceptului de Document Unic de Achiziţii European (DUAE). Acesta constă în declararea pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. Modificările se regăsesc într-un proiect votat, astăzi, de către Parlament în prima lectură. Potrivit autorilor, măsura va simplifica şi eficientiza procesul de achiziţii publice și va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor cu post-ca...