Băncile în proces de lichidare vor trebui să prezinte Băncii Naționale a Moldovei mai multe informații. Autoritățile au propus pentru consultări publice modificări la Instrucțiunile privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii. Astfel, se propune ca băncile să prezinte către BNM, pe lângă rapoartele existente și următoarele date:
  • Informația privind deținerea de către bancă a cotelor de participare în capitalul social al persoanelor juridice;
  • Informația privind unele active înregistrate la extrabilanț în sumă ce depășește 100 de mii de lei;
  • Bilanțul contabil, la finele lunii de gestiune;
  • Informația privind prognoza de recuperare a mijloacelor bănești.
În schimb, nu se va mai prezenta nota informativă privind evaluarea perspectivelor, a acțiunilor și altor măsuri concrete preconizate pentru luna următoare celei de gestiune, în scopul lichidării activelor și obligațiilor băncii și nici infomațiile privind măsurile realizate pe parcursul lunii de gestiune, planificate de lichidatori în luna precedentă. Totodată, în dinamica lunară a principalilor indicatori ai băncii, BNM propune includerea informațiilor privind:
  • Portofoliul de credite brut (inclusiv dobânda);
  • Total reduceri calculate (inclusiv datoria la dobândă și alte venituri);
  • Portofoliul de credite (net).
Raportul privind Dinamica lunară a principalilor indicatori ai băncii va trebui să reflecte informaţia cu privire la evoluția indicatorilor în ziua/luna curentă de raportare, comparativ cu ziua/luna precedentă. Explicațiile se prezintă pentru indicatorii care au înregistrat o dinamică mai mare de 500 de mii de lei. În prezent acest indicator este de un milion de lei.