Îmbunătățirea normelor procesual penale, excluderea contradicțiilor și a carențelor din Codul de procedură penală au fost discutate de către Ministerul Justiției cu specialiștii în domeniul dreptului, procurorii, judecătorii, deputați și cu experții practicieni din Germania. În special, aceștia s-au referit la procedura de urmărire penală. Astfel, în cadrul discuțiilor au fost analizate, în detaliu, aspecte privind termenii procedurii de urmărire penală, efectuarea perchezițiilor, aplicarea sechestrului, măsurile speciale de investigație, arestul preventiv, controlul judiciar, statutul persoanei în privința căreia are loc urmărirea penală, colaborarea cu judecătorul de instrucție, precum și sarcinile procurorului în cadrul urmăririi penale. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Justiției, necesitatea de a modifica Codul de procedură penală este condiționată de înțelegerea și aplicarea neuniformă a acelorași reglementări legale. Acest fapt reduce eficiența urmăririi penale, prin urmare, contravine sarcini principale ale statului, și anume, urmăririi efective a faptelor penale și sancționării celor vinovați de săvârșirea lor. Proiectul de modificare a normei legale, care este în proces de elaborare, va institui aplicarea uniformă a normelor legale și reducerea formalismului unor prevederi ce diminuează eficiența urmăririi penale, aducând astfel atingere drepturilor omului. De asemenea, autoritățile intenționează să instituie un sistem de control mai riguros privind aplicarea măsurii arestului preventiv.