Păstrarea și transportarea probelor biologice se va realiza de către organul competent, respectând condițiile de păstrare și transportare a diferitor tipuri de material biologic. Totodată, trebuie să fie asigurată securitatea și integritatea mostrelor, precum și securitatea persoanelor care intră în contact cu acestea. Prevederile sunt incluse în Regulamentul cu privire la gestionarea materialului biologic și a informației genetice, propus pentru consultări publice. Materialul biologic colectat va fi păstrat în locuri amenajate, adică frigidere, până la obținerea profilului ADN, după care se va transmite organului care a dispus expertiza, iar mostra se va distruge odată cu radierea profilului ADN din Registru. Materialul biologic în stare deshidratată, uscată, se va păstra la temperaturi cuprinse între 2 și 40 grade Celsius. În același timp, substanțele lichide depistate la fața locului, care pot conține mostre de material biologic și care nu pot fi transferate pe un material absorbant, se vor păstra congelate la o temperatură de la minus 20 până la plus 2 grade Celsius. Probele de sânge recoltate de la persoanele diagnosticate cu HIV sau hepatită, care vor fi utilizate în calitate de mostre de comparație, urmează să fie etichetate pe ambalaj cu o inscripție vizibilă din care rezultă acest fapt.