Doi medici, acuzați că din cauza neglijenței lor o pacientă a rămas invalidă, cer Curții Constituționale să declare neconstituțională norma din Codul penal care prevede pedeapsa pentru încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale. Potrivit informațiilor din sesizarea adresată Curții, în anul 2012, cei doi medici au operat o persoană la Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului, iar din cauza unor erori comise aceasta a rămas invalidă. Raportul de expertiză efectuat la București a arătat că acțiunile întreprinse în timpul intervenției chirurgicale, care a durat nouă ore, ”se înscriu în aria unei conduite medicale inadegvate-culpabile”. Poziția acestora este argumentată prin faptul că deși se preconiza o intervenție chirurgicală de lungă durată, cu sângerare accentuată, s-a acceptat efectuarea operației pe un fond anemic provocat de o altă intervenție făcută cu câteva zile mai devreme. Avocatul unuia dintre doctori susține că prevederea art. 213 lit. a), în baza căruia este învinuit clientul său, este una de ”blanchetă” și contrară Constituției Republicii Moldova. Acesta menționează că ”la calificarea faptei este obligatorie stabilirea concretă a articolului sau punctului din actele normative, care conțin regulile sau metodele de acordare a asistenței medicale, care au fost încălcate, ca făptuitorul să aibă o datorie de îngrijire profesională față de victimă, în a cărei exercitare a manifestat deficiențe care au dus la neîndeplinirea acestei datorii”. Art. 213 lit. a) prevede că, ”Încălcarea din neglijenţă de către medic sau de către un alt lucrător medical a regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale, dacă aceasta a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii se pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Unul dintre medicii acuzați este un cunoscut ortoped pentru copii. Acesta este profesor universitar și a inventat mai multe dispozitive medicale folosite la tratamentul deformării scoliotice a coloanei vertebrale la copii.