Caracterul obligatoriu al raportării tuturor tranzacţiilor suspecte a fost exclus. Suspiciunea urmând a fi stabilită în baza unor criterii obiective şi subiective. Prevederile se conțin în Metodologia privind identificarea activităților şi tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, aprobată astăzi de către Guvern. Astfel, evaluarea gradului de expunere aferent riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului se va efectua prin prisma:
  • riscul geografic – la stabilirea riscurilor asociate jurisdicțiilor şi zonelor geografice entităţile raportoare vor ţine cont de:
a) zona/jurisdicţia în care clientul sau beneficiarul efectiv este înregistrat; b) zona/jurisdicţia unde clientul sau beneficiarul efectiv activează; c) zona/jurisdicţia cu care clientul sau beneficiarul efectiv are relaţii de afaceri.
  • riscul de client – persoane reprezentate prin împuterniciți, persoane expuse politic, persoane ce efectuează tranzacţii aparent lipsite de sens economic.
  • riscul de produs – expunerea unui produs economico-financiar riscului de spălarea de bani sau de finanţare a terorismului.
  • riscul de tranzacţii – sensibilitatea unor operaţiuni determinate de factori interni sau externi sau operaţiuni pentru care se foloseşte cu preponderenţă numerarul, operaţiuni repetate cu sume sub limita de raportare.
Riscurile prevăzute nu au caracter limitativ și pot fi diferențiate şi printr-o abordare prudenţială în funcţie de specificul de activitate a clientului. În efectuarea evaluării adecvate a riscurilor și a vulnerabilităţilor faţă de acţiunile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului pot fi utilizate diferite surse de informaţie naţionale, internaţionale, publice și private. În baza riscurilor identificate, entitățile trebuie să stabilească şi să pună în aplicare măsuri de precauție privind clienții, controale interne și proceduri pentru a atenua și gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. Entităţile vor acordă o atenţie sporită tranzacţiilor complexe şi neordinare, care nu au o vizibilă justificare economică sau legală, dar și a celor făcute cu clienţii din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. Urmare a metologiei aprobate, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va elabora, timp de o lună:
  • Ghidul privind identificarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor;
  • Ghidul privind procedura cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte;
  • Ghidul privind identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului.
Conform autorilor, sistemul de raportate aplicat până acum este caracterizat de un număr foarte mare de tranzacții raportate în adresa Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. În majoritatea cazurilor, analiza financiară a acestor tranzacții nu poate justifica realitatea spălării banilor sau finanțării terorismului în conformitate cu abordarea bazată pe risc, ca rezultat al calității slabe a rapoartelor prezentate.