Evidența centralizată a armelor cu destinaţie civilă, care circulă legal pe teritoriul Republicii Moldova, se va realiza prin intermediul Sistemului informaţional automatizat ”Registrul de stat al armelor”. Acesta va conține date privind armele deținute în posesie de către persoanele fizice și juridice, operaţiunile cu arme şi muniţii, armele casate şi distruse, armele sustrase sau pierdute, armurierii, dar și despre tirurile de tragere. Prevederile sunt incluse în Concepția Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al armelor”, aprobat de Guvern. Identificarea operativă şi deplină a armelor, care se află în circulaţie, se va realiza prin intermediul băncii de date integrate, prin canalele de legătură în timp real şi interpelare amânată. Datele incluse în ”Registrul de stat al armelor” vor fi, totodată, sincronizate cu informația conținută în aplicaţia de imprimare a permiselor şi certificatelor de armă. De asemenea, va fi realizată interacțiunea între diferite instituții la nivel național și internațional. Totodată, autoritățile vor să automatizeze importarea datelor din sistemele informaţionale existente, care au tangență cu eliberarea sau evidența armelor, și anume din:
  • Sistemul informaţional automatizat ”Registrul de stat al populaţiei”, care acordă accesul la datele personale ale posesorilor de arme şi ale persoanelor care solicită autorizarea dreptului de procurare şi deţinere a armelor, precum şi la actele lor de identitate;
  • Sistemul informaţional al Serviciului Vamal, care acordă accesul la datele despre armele transportate sau transferate peste frontiera de stat şi documentele care atestă această operaţiune;
  • Sistemul informaţional automatizat ”Registrul judiciar”, care acordă accesul la datele despre deciziile judecătoreşti intrate în vigoare privind dreptul la arme;
  • Sistemul informaţional automatizat ”Registrul informaţiei criminale şi criminologice”, care acordă accesul la datele despre armele depistate, confiscate, predate benevol, căutate, despre antecedentele penale ale persoanelor, tragerea la răspundere contravenţională, despre persoanele aflate în căutare sau în privinţa cărora s-a pornit urmărirea penală;
  • Sistemul integrat informaţional medical al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale care acordă accesul la registrele certificatelor emise persoanelor fizice de către serviciile medicale psihiatrice sau narcologice;
  • Sistemele informaţionale ale agenţilor economici specializaţi în sfera importului şi comercializării armelor, care acordă accesul la datele despre armele şi muniţiile importate şi comercializate;
  • Sistemul informaţional Guvernamental ”e-Management”;
  • alte sisteme informaţionale care au tangenţă cu obiectul Sistemului informaţional automatizat ”Registrul de stat al armelor”.