Autoritățile vor să cumpere mai multe bunuri imobile amplasate în clădirea în care își are sediul Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale și unde ar trebui să se mute Procuratura Generală și Consiliul Superior al Procurorilor. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, se propune achiziționarea în interesele statului a nouă bunuri imobile, proprietate privată, cu suprafața totală de 1.743 m2. Acestea sunt amplasate în municipiul Chișinău pe adresa bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 73. În proiect se menționează că Agenția Proprietății Publice (APP) va crea, prin ordin, un grup de lucru pentru a negocia prețurile bunurilor imobile. Totodată, directorul Agenției va fi împuternicit să semneze contractele de vânzare-cumpărare și să întreprindă măsurile necesare pentru înregistrarea dreptului de proprietate. Cheltuielile de procurare vor fi acoperite din bugetul de stat și vor fi finanțate după prezentarea documentelor confirmative. În luna noiembrie a anului trecut Guvernul a decis să transmită, cu titlu gratuit, din gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în gestiunea Procuraturii Generale construcția de aproape 3.400 de m2 și terenul aferent. Spațiile, aflate în mare parte la subsolul clădirii, au fost inițial date în locațiune, iar pe parcursul anilor 2008-2017 acestea au fost privatizate. Astfel, APP le-a propus proprietarilor spațiilor privatizate să rezilieze pe cale amiabilă contractele de vânzare-cumpărare cu aducerea părților în poziția inițială. Până acum au semnat acordurile de rezoluțiune 11 proprietari. Autorii proiectului susțin că ceilalți proprietari, chiar dacă au fost somați de mai multe ori, refuză inițierea procedurii. Ei mai menționează că procedura este dificilă și din cauza lichidării unor cumpărători inițiali. Un alt motiv este înstrăinarea ulterioară a spațiilor către terțe persoane sau dezacordul unora asupra sumei mijloacelor financiare care urmează a fi restituită din bugetul de stat și care nu include investițiile efectuate. Inițiativa Guvernului nu este, însă, susținută în totalitate de experții anticorupție din cadrul Centrului Național Anticorupție. Aceștia susțin că documentul nu a fost prezentat pentru consultări publice și nu a fost asigurată transparenţa procesului de elaborare a deciziilor, iar ca urmare, părţilor interesate nu li se va asigura accesul la proiectul propus pentru a-şi expune opiniile, comentariile şi recomandările. Experții mai spun că nu este elucidat faptul în temeiul cărei proceduri grupul de lucru creat va negocia prețul de vânzare-cumpărare a imobilelor respective (nefiind clară limita maximă care poate fi propusă pentru procurarea bunurilor imobile vizate), ce prevederi se vor aplica în cazul refuzului proprietarilor de a vinde imobilele respective, în ce termen se va crea grupul de lucru din momentul adoptării hotărârii respective, precum şi termenul acordat pentru negocierea preţului, existând riscul delapidării de fonduri și/sau patrimoniu.