Registrele controalelor, deținute separat de către instituțiile cu abilități de control au fost excluse. Toată activitatea de planificare şi înregistrare a controalelor şi a rezultatelor acestora, a informaţiilor referitoare la acţiunile organelor de control, dar și privind analiza criteriilor de risc se va conține în Registrul de stat al controalelor. Prevederile se conțin în noul Regulamentul privind ţinerea Registrului de stat al controalelor, aprobat de către Guvern. Conform noilor reglementări, organele de control devin responsabile pentru utilizarea adecvată a Registrului de stat al controalelor și pentru veridicitatea informaţiei introduse în Registru. Astfel, autoritățile vor purta individual răspunderea pentru pentru utilizarea şi înregistrarea informației veridice. Până acum, datele erau introduse de către Cancelaria de Stat. Totodată, pentru asigurarea pe deplin a dreptului de acces la Registrul de stat al controalelor, regulamentul stabilește și definiția termenului de ”persoană interesată”. Aceasta este persoana fizică sau juridică, care practică activitate de întreprinzător şi este pasibilă de control, care este supusă controlului sau la care s-a efectuat controlul şi ale cărei drepturi, libertăţi şi interese legitime ar putea fi afectate într-o oarecare măsură de hotărârile luate în procesul de pregătire şi de efectuare a controlului. Documentul mai prevede și introducerea modelului unic al planului controalelor, delegaţiei de control şi al procesului-verbal de control. Astfel, instituțiile cu funcții de control vor trebui să utilizează și să completeze documente cu același format.