Notarul public Lilia Burac a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Justiției privind limitarea accesul la informație. Reclamanta a indicat că, activând în calitate de notar public, s-a înscris la concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate, la care a fost admisă. Totuși, Ministerul Justiției nu a publicat informații în termenul stabilit despre rezultatele concursului. Prin urmare, a expediat o cerere scrisă prin care a solicitat să-i fie prezentate copiile deciziilor și a procesului-verbal al ședinței comisiei de concurs, inclusiv punctajul atribuit notarilor admiși la concurs. Ministerul Justiției nu a expediat niciun răspuns. Astfel, notarul s-a adresat în judecată solicitând prezentarea copiilor mai multor ordinelor care se referă la concurs, cât și a avizelor consultative ale Comisiei de licenţiere a activităţii notariale, care au stat la baza emiterii ordinelor. De asemenea, a cerut obligarea ministerului de a-i prezenta motivele și argumentele pentru care:
  • la concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate nu au fost expuse mai puține locuri vacante, decât la cel organizat pentru suplinirea locurilor vacante de notar;
  • s-a exclus posibilitatea notarilor licențiați, care au fost admişi la concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate, de a candida, în primul rând, înainte de notarii-stagiari, la locurile declarate vacante pentru municipiul Chişinău.
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a admis integral cererea și a constatat încălcarea  dreptului de liber acces la informația, prin nefurnizarea informației solicitate, de către Ministerul Justiției. Hotărârea a fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău și, recent, de către Curtea Supremă de Justiție. Prin urmare, Ministerul Justiției este obligat să prezinte informațiile solicitate.