Un sfert dintre candidații înscriși la concursul pentru selectarea inspectorilor de integritate au fost excluși din competiție. Potrivit informațiilor oferite de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Comisia pentru organizarea și desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate a examinat dosarele depuse de cei 43 de candidați, iar 11 dintre ele au fost respinse. ANI susține că persoanele respective nu au fost admise deoarece nu îndeplinesc, cumulativ, condiţiile pentru a candida la funcția de inspector de integritate, prevăzute de art. 18 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Or, potrivit normei, poate candida la funcţia de inspector de integritate persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
 • are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • are studii superioare juridice sau economice;
 • în ultimii 4 ani de activitate a avut cel puțin 2 ani de experiență de muncă în domeniul studiilor superioare deținute;
 • are o reputaţie ireproşabilă;
 • nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
 • nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
 • cunoaşte limba română.
Se consideră că nu are o reputaţie ireproşabilă şi nu poate candida la funcţia de inspector de integritate persoana:
 • care are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
 • care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 • în privința căreia s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al  conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
 • în privința căreia s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată.
ANI mai anunță că proba scrisă va avea loc în data de 21 mai la sediul Academiei de Studii Economice a Moldovei. În total, au fost scoase la concurs nouă funcții de inspector de integritate.