Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Înregistrarea valorilor mobiliare. Comisia Naţională a Pieţei Financiare a schimbat regulile

 

Reguli noi pentru înregistrarea valorilor mobiliare. Instrucțiunea privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, a fost publicată în Monitorul Oficial. Totodată, au fost abrogate:


  • Instrucțiunea privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.9/9 din 1 martie 2012;

  • Instrucțiunea privind modul de admitere a hârtiilor de valoare străine pe piața hârtiilor de valoare a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Stat pentru Piața Hârtiilor de Valoare din 7 iunie 1995.

Noua Instrucțiune stabileşte etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare:

  • acțiunilor ordinare și preferenţiale emise prin intermediul ofertei închise (emisiune închisă) sau ofertei publice;

  • obligațiunilor cu acoperire şi fără acoperire și recipiselor depozitare moldovenești emise prin intermediul ofertei publice;

  • înscrierilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare, inclusiv în cazul modificării datelor de identificare a emitentului, restructurării sau anulării valorilor mobiliare plasate anterior.

De asemenea, aceasta prevede modelul, forma, informațiile minime care trebuie incluse în prospectul ofertei publice, precum și procedura de aprobare de către Comisia Națională a prospectelor ofertelor publice pe piaţa primară.

Instrucţiunea nu se aplică emisiunii valorilor mobiliare emise de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și emisiunii valorilor mobiliare de stat și celor emise de autoritățile publice locale, care sunt reglementate de actele normative privind Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Legea cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Legea  privind finanțele publice locale și alte acte normative.

Conform documentului, emitentul este obligat să încheie plasamentul valorilor mobiliare emise la expirarea unui an de la data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, în cazul în care hotărârea privind oferta închisă sau prospectul ofertei publice nu prevede un termen mai mic.

Share on Social Media

11 October, 2018
Asigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau reasigurări nu vor avea dreptul de a acorda beneficii sub orice formă (cadouri, bonusuri, promoții, certificate, premii, etc.) din contul marjei de profit sau altor cheltuieli. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și competarea Hotărârii CNPF cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Documentul prevede, de asemenea, diminuarea cheltuielilor de reasigurare de la 18% la 12%. O altă prevedere se referă la excluderea a...
02 October, 2018
Societățile de registru sunt obligate să transmită Depozitarului central registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hârtie. Conform proiectului Procedurii de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, documentele urmează să fie predate în termen de până la: 31 ianuarie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților de interes public; 31 iulie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților...

Parteneri

12 September, 2018
Nerespectarea de către organizațiile de creditare nebancară a cerințelor privind elaborarea și aprobarea regulamentelor interne de activitate stabilite prin lege, ar putea să fie sancționată cu amendă de la 30 la 100 de unități contravenționale, adică de la 1.500 până la 5.000 lei. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Documentul mai prevede că desfășurarea de către organizația de creditare nebancară cu titlu profesional a altor activități decât cele stabilite de lege, se sancționează cu amendă de la 50 la 180 de unități con...
02 September, 2018
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) va fi în drept să aplice mai multe sancțiuni persoanelor care desfășoară activități pe piața de capital. Potrivit proiectului Regulamentului privind aplicarea sancțiunilor pe piața de capital, prezentat pentru consultări publice, CNPF va putea aplica următoarelor forme de sancțiuni: suspendarea sau retragerea certificatului de calificare eliberat de CNPF; suspendarea sau retragerea calităţii de persoană cu funcție de răspundere; suspendarea sau interzicerea activităţii pe piaţa de capital a persoanei fizice; amendă de până la un milion de...