Baza de date ”Desene modele industriale”, gestionată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a fost completată cu o nouă funcționalitate. Este vorba despre axa timpului care oferă o posibilitate unică pentru persoanele interesate de a urmări etapele procesului de examinare și înregistrare a unui desen, model industrial, precum și valabilitatea desenului sau modelului industrial. AGEPI susține că scopul publicării unor asemenea informații este de a asigura transparență, dar și de a facilita accesul rapid al solicitanților, titularilor sau ale altor persoane interesate, într-un mod cât mai simplu, la informația deținută de Agenție, în special cu referire la procedurile realizate referitor la un desen, model industrial anume. De asemenea, există posibilitatea de a determina rapid statutul desenului, modelului industrial (valabil, reînnoit, expirat) la data vizualizării informației. AGEPI spune că este unicul oficiu național de proprietate intelectuală din regiune care a realizat și implementat o astfel de axă referitoare la etapele procesului de înregistrare a desenelor și modelelor industriale. Conform Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, desen sau model industrial este aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii şi/sau ale materialelor şi/sau ale ornamentaţiei produsului în sine. Protecţia juridică a desenelor şi a modelelor industriale întruneşte aspectele referitoare la existenţa, dobândirea, aria de aplicare, menţinerea în vigoare a drepturilor şi la mijloacele de respectare a acestora, precum şi  la exercitarea drepturilor dobândite. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt recunoscute şi protejate:
  • desenele sau modelele industriale înregistrate şi confirmate prin certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial;
  • desenele sau modelele industriale internaţionale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 6 noiembrie 1925;
  • desenele sau modelele industriale neînregistrate în cazul în care au fost făcute publice în conformitate cu legea.
Desenele şi modelele industriale protejate prin lege beneficiază şi de protecţia acordată aceleiaşi persoane sau, cu consimţământul ei, unei alte persoane în conformitate cu legislaţia privind drepturile de autor, cu începere de la data la care au fost create sau fixate sub orice formă. Recunoaşterea drepturilor prevăzute în lege nu prejudiciază şi nu exclude protecţia acordată aceleiaşi persoane sau, cu consimţământul ei, unei alte persoane prin alte dispoziţii legale privind proprietatea intelectuală, în special cele referitoare la mărci, indicaţii geografice, brevete de invenţie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate şi concurenţa neloială.