Conducătorii întreprinderilor de stat și a societăților comerciale, cu capital integral sau majoritar de stat, cu un efectiv de personal mai mare de o sută de unități sau cu o cifră de afaceri medie anuală pentru ultimii trei ani de minimum 20 milioane de lei, vor fi numiți de către Guvern. Persoana va fi selectată printr-un concurs organizat de către Agenția Proprietăți Publice. Modificările sunt incluse într-un proiect propus pentru consultări publice. De asemenea, Guvernul va decide rezilierea, înainte de termen, a contractelor încheiate și încetarea împuternicirilor oferite. Procedura va fi coordonată de către Agenția Proprietăți Publice. În acest mod, autorii menționează că vor fi stabilite proceduri transparente de selectare a conducătorilor întreprinderilor de stat. Totodată, Agenția Proprietăți Publice va administra terenurile proprietate publică a statului din gestiunea întreprinderilor de stat, dar și cele prevăzute de Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului. Instituția le va putea transmite în locațiune, arendă, comodat și superficie, în modul stabilit de Guvern. Astfel, vor fi eliminate incertitudinile de ordin normativ existente și va fi stabilit un mecanism adecvat de administrare a terenurilor domeniului public. Odată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, funcțiile de fondator în întreprinderi de stat sunt exercitate de către Agenția Proprietății Publice.