Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) a dat în judecată un bărbat și a cerut restituirea pensiei de dizabilitate, ca fiind primită ilegal. Este vorba de suma de aproape 109 de mii de lei. În motivarea acţiunii, CNAS a indicat că pârâtul a beneficiat de pensie de dizabilitate de gradul 2, în perioada 1999-2011, și ar fi ascuns faptul că este beneficiar al pensiei pentru vechime în muncă din partea Ministerului Apărării, din 1996. CNAS a mai precizat că pârâtul nu era în drept să beneficieze concomitent de două categorii de pensii, una din partea Ministerului Apărării şi alta din partea CNAS, ci urma să opteze doar pentru una singură. Pârâtul și-a asumat, inițial, obligația de a rambursa benevol suma întreagă de peste 121 de mii de lei, din care a întors 13 mii. Deși s-au adresat cu o scrisoare pentru ca bărbatul să returneze și restul banilor, CNAS nu a primit niciun răspuns. Prin urmare, instituția s-a adresat în instanță.  Prin hotărârea Judecătoriei Bălţi acţiunea civilă s-a admis. S-a încasat de la pârât în beneficiul CNAS suma pensiei primite necuvenit în mărime de 108.422, 08 lei, cheltuielile de judecată în mărime de 160 lei şi taxa de stat în mărime de 3 252,66 lei. Bărbatul a depus apel și a indicat că a fost concediat din Ministerul Afacerilor Interne deoarece a avut loc disponibilizarea statelor, fiindu-i calculată pensia pe linia Ministerului Apărării pentru o vechime în muncă de 20 de ani. În anul 1999 din cauza înrăutăţirii stării de sănătate, i-a aplicat a II grupă de dizabilitate, iar despre acest lucru cunoștea și CNAS, atunci când i-a fost stabilită pensia. Acesta a mai indicat că nu a ascuns niciodată faptul că este pensionar al Ministerului Apărării. Prin decizia Curții de Apel Bălți a fost admis apelul bărbatului și a fost casată decizia instanței de fond, fiind emisă una nouă prin care acțiunea civilă a fost respinsă ca fiind tardivă. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a casat decizia instanței de apel și a fost remisă cauza la rejudecare. După rejudecare, Curtea de Apel a respins apelul bărbatului și a menținut decizia instanței de fond. Apoi, CSJ a casat decizia de la apel și a restituit cauza, din nou, la rejudecare. Instanța de apel a respins solicitarea bărbatului și a menținut decizia judecătoriei de fond, prin care pârâtul a fost obligat să returneze banii.  Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiţie.