Unele instanțe apreciază concentrația de alcool în aerul expirat de 0,15 mg/l ca nefiind stare de ebrietate, iar altele ca stare de ebrietate. Avocatul unui conducător auto, prins beat la volan, a depus o sesizare la Curtea Constituțională. Acesta le cere magistraților să declare neconstituționale normele care stabilesc gradele de ebrietate alcoolică. Potrivit informațiilor prezentate în sesizare, la Judecătoria Bălți, sediul Central, se află pe rol cauza contravențională pornită împotriva unui bărbat, învinuit de comiterea contravenției prevăzute de art. 233 alin. (1) Cod contravențional, care prevede că, conducerea vehicolului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depășește gradul maxim admisibil stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 350 la 500 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a conduce vehicole pe un termen de la 2 la 3 ani. Avocatul precizează că anterior, prin hotărârea Judecătoriei Bălți, sediul Central, procesul verbal întocmit de agentul constatator a fost anulat și s-a încetat din lipsa faptului contravenției. Atunci instanța de fond a reținut că, potrivit Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, se stabilesc pentru conducătorii de vehicule, următoarele concentraţii maxime admisibile de alcool: în sânge – 0,3 g/l; în aerul expirat – 0,15 mg/l. Totodată, la luarea deciziei s-a ținut cont de marja de eroare care poate fi de 0,02mg/l și care trebuie să fie în favoarea persoanei testate. Respectiv, rezultatul final în acest caz a fost calculat de 0,15 mg/l, ținând cont că măsurătoarea efectuată de agentul constatator a arătat o alcoolemie de 0,17 mg/l. Agentul constator nu a fost de acord cu decizia primei instanțe și a atacat-o cu recurs, iar instanța a admis solicitarea acestuia, a casat hotărârea și a dispus rejudecarea cauzei într-un alt complet de judecată. În argumentarea sa, Colegiul penal a precizat că, chiar dacă se scade marja de eroare, conform art.13412 alin.(2) din Codul penal, bărbatul se afla în stare de ebrietate. Asta pentru că norma invocată prevede că, prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sânge de la 0,3 până la 0,5 g/l sau concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 până la 0,3 mg/l. Apărătorul susține că în acest mod instanțele de judecată aplică la soluționare unor astfel de cauze, norme legale neclare. Adică, unele instanțe apreciază concentrația de alcool în aerul expirat – 0,15 mg/l ca nefiind stare de ebrietate, iar altele ca stare de ebrietate. Autorul sesizării menționează că normele contestate sunt neclare și nu asigură previzibilitate. Totodată, acestea constituie o interpretare extensivă a legii și care este în defavoarea persoanei.