Licența de activitate a notarilor va conține informații și despre numărul de identificare de stat al titularului licenței. Un ordin al Ministerului Justiției, în acest sens, a fost supus consultărilor publice. Modificarea este necesară deoarece în actualul Ordin al Ministerului Justiției, prin care s-a stabilit o formă-tip a licenței pentru desfășurarea activității notariale, a fost omis spațiul necesar pentru indicarea codului numeric personal al titularului licenței.  Potrivit art. 26 alin. (2) din Legea cu privire la organizarea activităţii notarilor, licenţa pentru desfășurarea activității notariale conţine:
  • denumirea autorității care a eliberat licenţa; 
  • seria, numărul și data eliberării licenței;
  • numele şi prenumele titularului;
  • codul numeric personal al titularului;
  • semnătura ministrului Justiţiei, certificată prin ştampilă.
Mai exact, proiectul Ordinului ministrului Justiției prevede completarea punctului 2 din Ordinul ministrului Justiției nr. 569 din 20 iulie 2017 ”Cu privire la aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale”, după alineatul patru, cu un alineat, în vederea includerii unui element definitoriu pentru identificarea persoanei, numărul de identificare de stat al titularului licenței.  În acest sens, se modifică și anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 569 din 20 iulie 2017 ”Cu privire la aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale”. Opțiunea pentru noțiunea respectivă, în detrimentul celei de ”cod numeric personal”, se justifică prin necesitatea racordării prevederilor ordinului cu Concepția sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al populației”, potrivit căreia, fiecărei persoane fizice din teritoriul Republicii Moldova, fiind obiect al identificării, i se atribuie un indice - numărul de identificare de stat al persoanei fizice, specificat conform uzanțelor internaționale ca abreviere a sintagmei în limba engleză ”Identification Number of Person” - IDNP.