Verificarea sesizărilor ce vizează acțiunile magistraților va fi realizată de către inspectorul-judecător în termen de 20 zile. Totodată, dacă există motive întemeiate, termenul poate fi prelungit cu încă 15 zile. Modificările la Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor urmează să fie examinate miercuri de către Guvern. Astfel, documentul prevede că, dacă în cadrul verificărilor se constată că nu există elemente ale abaterii disciplinare sau că faptele invocate în sesizare ca abateri disciplinare nu se confirmă prin probe, inspectorul-judecător, căruia i-a fost repartizată sesizarea, o respinge ca neîntemeiată printr-o decizie motivată. Decizia de respingere a sesizării ca neîntemeiată va fi cu drept de contestare în completul de examinare a contestaţiilor, constituit de către Colegiul disciplinar. Dacă se va constata că există elementele unei abateri disciplinare, inspectorul-judecător dispune, printr-o rezoluţie, începerea cercetării disciplinare, care se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data dispunerii acesteia, cu posibilitatea prelungirii de către inspectorul judecător principal cu cel mult 15 zile calendaristice. În cazul în care se va constata că au fost săvârşite fapte care constituie abateri disciplinare, se va întocmi un raport, care se remite direct Colegiului disciplinar. Completele de examinare a contestaţiilor ale Colegiului disciplinar vor verifica contestaţiile doar împotriva deciziilor Inspecţiei judiciare de respingere a sesizărilor. Hotărârile completului de examinare a contestaţiilor de admitere a acesteia, împotriva deciziilor de respingere a sesizărilor ca neîntemeiate, sunt obligatorii pentru Inspecţia judiciară, care trebuie să efectueze verificarea suplimentară a sesizării. Hotărârile completului de examinare a contestaţiilor de respingere a contestaţiei împotriva deciziei inspecţiei judiciare sunt definitive. Totodată, inspectorul-judecător va prelua atribuţiile membrului raportor şi va susţine raportul în şedinţa Colegiului disciplinar, fiind astfel simplificată procedura de examinare a sesizărilor.