În consiliile de administrare ale societăților pe acțiuni, în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, va putea fi desemnată orice persoană fizică, care întrunește cerințele minime stabilite de Guvern. În prezent, norma legală prevede că în consilii sunt incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și/sau ai organului abilitate cu administrarea și deetatizarea proprietății publice. Modificările se regăsesc într-un proiect propus pentru consultări publice. De asemenea, se propune excluderea plafonului maxim de remunerare a membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni cu capital majoritar sau integral de stat. Autoritățile propun ca norma legală să stipuleze doar că aceștia beneficiază de remunerații în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern. În prezent, este prevăzut că indemnizațiile lunare primite de aceștia pot fi în mărime de până la trei salarii minime pe țară. Remunerațiile se vor achită din contul mijloacelor unităţilor economice şi se vor anula dacă membrii organelor de conducere se eschivează de la îndeplinirea funcţiilor. Totodată, proiectul propus pentru consultări publice prevede că conducătorii întreprinderilor de stat și a societăților comerciale, cu capital integral sau majoritar de stat, cu un efectiv de personal mai mare de o sută de unități sau cu o cifră de afaceri medie anuală pentru ultimii trei ani de minim 20 milioane de lei, vor fi numiți de către Guvern. Persoana va fi selectată printr-un concurs organizat de către Agenția Proprietăți Publice.