Casele de schimb valutar vor aplica măsuri de identificare a clientului, care efectuează operațiunea de schimb valutar la ghișeu, punct sau la aparatul de casă, precum și a beneficiarului efectiv. Acest lucru se va produce în cazul efectuării operațiunii de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 200.000 de lei sau atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Banca Națională a Moldovei a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul stabilește cerințele privind: elaborarea programului intern, aplicarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv a măsurilor de precauție sporită, păstrarea datelor, raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte, implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, organizarea și realizarea elementelor aferente sistemului de control intern, precum și alte cerințe în vederea minimizării riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, la identificarea persoanei fizice, casa de schimb valutar și hotelul obține cel puțin următoarele informații:
  • numele și prenumele;
  • data și locul nașterii;
  • cetățenia și datele documentului de identitate (IDNP, seria și numărul, data eliberării, codul organului care l-a eliberat (dacă există) sau alți indici unici dintr-un act de identitate ce conține fotografia titularului);
  • adresa de domiciliu și/sau reședință;
  • ocupația, funcția publică deținută și/sau denumirea/numele angajatorului;
  • sursa mijloacelor bănești, dacă este cazul;
  • alte date și informații, dacă este cazul.
Proiectul mai prevede că, casa de schimb valutar și hotelul trebuie să determine dacă persoana care efectuează operațiunea de schimb valutar activează în numele său, iar în cazul în care operațiunea este efectuată de către o persoană împuternicită, trebuie să solicite procura, legalizată în modul stabilit de legislație. Casa de schimb valutar și hotelul va întocmi, completa, menține și actualiza informația despre persoanele fizice identificate într-un registru special. Totodată, casa de schimb valutar și hotelul trebuie să informeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre:
  • bunurile suspecte, activitățile sau tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului, care sunt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau sunt deja realizate - imediat, în cel mult 24 de ore de la identificarea actului sau circumstanțelor care generează suspiciuni;
  • tranzacțiile clienților realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 mii de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele - în decurs de 10 zile calendaristice.