Autoritățile publice vor fi obligate să desemneze subdiviziuni coordonatoare a activităților de organizare și menținere a controlului intern managerial, fapt care va contribui la fortificarea liniei de suport a managerilor în aspecte de organizare, monitorizare și evaluare a sistemului. Legea privind controlul financiar intern ar putea fi modificată și completată. Proiectul prevede includerea responsabilității autorităților publice centrale și locale pentru asigurarea coordonării și monitorizării implementării și menținerii sistemelor de control intern managerial în entitățile subordonate. Autorii proiectului susțin că această prevedere va produce schimbări benefice a modului de organizare a sistemelor de control intern, dar și a procesului de raportare către Ministerul finanțelor a situației privind funcționarea acestora. Totodată, se propune stabilirea numărului minim de angajați în cadrul subdiviziuni de audit intern, cu competențe specifice funcției. Acest lucru va permite formarea echipelor de audit și efectuarea supervizării activității de audit intern conform cerinței standartelor profesionale. Documentul mai prevede că șeful subdiviziunii de audit intern trebuie să dispună de certificat de calificare în domeniul auditului, astfel încât să poată fi recrutate și încadrate în sistem doar persoane care dețin competențe și pregătire profesională adecvată. În același timp, entitățile publice care nu vor avea posibilitatea să instituie subdiviziuni de audit intern vor putea să contracteze astfel de servicii.