Reforma actelor permisive, pe care Guvernul a promovat-o pe parcursul anului trecut, a adus oamenilor de afaceri economii de peste 12 milioane de dolari anual. Potrivit Direcţiei comunicare și protocol a Executivului, concluzia respectivă aparține experților Corporației Financiare Internaționale din cadrul Grupului Băncii Mondiale. Astfel, dacă până la reformă reprezentanții mediului de afaceri cheltuiau excesiv pentru obținerea celor 416 acte permisive, astăzi, Nomenclatorul aprobat de Parlament conține doar 152 de acte și este divizat în trei componente: licențe, autorizații și certificate. Adițional au fost aprobate mai multe modificări care limitează oportunitățile de abuz din partea organelor emitente de acte permisive și exclude dreptul autorităților de a respinge fără motiv cererea de obținere a actului permisiv. În același timp, au fost introduse sancțiuni suplimentare pentru funcționarii care admit abuzuri în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Economiile au loc atât datorită reducerii numărului de acte permisive, cât și procedurilor de eliberare a acestora. După punerea în aplicare a soluțiilor de ghișeu unic național, (adică solicitarea la distanță, într-un singur punct a tuturor actelor permisive necesare agentului economic), cheltuielile mediului de afaceri ar trebui să se reducă și mai mult.