Ministerul Justiției a anunțat organizarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar. Acesta va avea loc în data de 4 iunie, la sediul Ministerului Justiție. La examen vor fi admise persoanele care întrunesc următoarele condiții: 
 • este cetăţean al Republicii Moldova;
 • cunoaşte limba română;
 • are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • are diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalentul acesteia în specialitatea pentru care solicită calificarea de expert judiciar; pentru obţinerea calităţii de expert judiciar în domeniul expertizei medico-legale sau psihiatrico-legale – diplomă de studii superioare de specialitate şi de studii postuniversitare de rezidenţiat/de master; pentru obţinerea calităţii de expert judiciar în domeniul expertizelor judiciare criminalistice – diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent acesteia şi certificatul de calificare în specializarea respectivă;
 • a efectuat un stagiu profesional în specialitatea de expertiză pentru care solicită calificarea de expert judiciar;
 • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor de expert judiciar în specializarea pentru care solicită calificarea de expert judiciar;
 • nu are antecedente penale;
 • are reputaţie ireproşabilă.
Pentru a putea susține examenul, persoanele interesate trebuie să depună următoarele acte, până în data de 30 mai, la sediul Ministerului Justiției:
 • cererea de admitere la examen;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare de licenţă în specialitatea pentru care solicită calificarea de expert judiciar sau a unui act echivalent acesteia ori copia diplomei de studii superioare de specialitate şi de studii postuniversitare de rezidenţiat/de master, sau, respectiv, copia diplomei de studii superioare de licenţă ori a unui act echivalent acesteia şi a certificatului de calificare în specializarea corespunzătoare;
 • copia carnetului de muncă, dacă este cazul;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical;
 • declaraţia pe proprie răspundere privind reputaţia ireproşabilă. 
Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor şi achitarea, la bugetul de stat, a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale. Lista subiectelor pentru examen o găsiți aici.