Executorii judecătorești au ales o nouă componență a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ). Aceștia au participat ieri la Congresul extraordinar, convocat de conducerea Uniunii. Astfel, din noua componență a Consiliului vor face parte următorii executori judecătorești:
 • Valeriu Devderea – în prezent, vicepreședinte al UNEJ;
 • Vitalie Bajag – în prezent, membru al Consiliului UNEJ;
 • Lilia Scorici – executor judecătoresc în raionul Criuleni;
 • Anatol Ciorbă - executor judecătoresc în raionul Ialoveni.
Participanții la Congres nu au reușit, însă, să aleagă un nou președinte al Uniunii. Acest subiect a fost amânat pentru o altă întrunire. Mandatul actualului președinte, Roman Talmaci, precum și cel al Consiliului, expiră în 21 septembrie. Contactat de BizLaw, Roman Talmaci a declarat că se retrage de la conducerea UNEJ și nu a candidat pentru funcția de membru al Consiliului, iar la postul de președinte nu mai poate să pretindă pentru că a deținut acestă funcție timp de două mandate consecutive. El susține că se va implica în continuare pentru a contribui la îmbunătățirea situației în domeniul executării. Potrivit Legii cu privire la executorii judecătorești, organul executiv al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este Consiliul, constituit din șapte membri, aleşi pe un termen de patru ani. Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este de drept şi preşedinte al Consiliului. Consiliul se convoacă în şedinţe ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată în trimestru. Deciziile Сonsiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Сonsiliul are următoarele atribuţii:
 • propune ministrului Justiţiei spre aprobare numărul necesar de executori judecătoreşti şi teritoriul de activitate;
 • alege din rândul membrilor săi vicepreşedintele;
 • repartizează executorilor judecătoreşti care vor asigura efectuarea stagiului persoanele care au promovat concursul pentru admiterea la stagiere;
 • stabileşte circumscripţiile camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
 • prezintă anual ministrului justiţiei informaţii despre înregistrarea contractelor de asigurare de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti;
 • aprobă statele de personal şi condiţiile desfăşurării concursului pentru angajarea personalului UNEJ, mărimea fondului de salarizare;
 • aprobă recomandări de generalizare a practicii de executare şi le remite pentru informare Ministerului Justiţiei;
 • asigură convocarea congresului;
 • examinează contestațiile la actele de dispoziție emise de camerele teritoriale ale executorilor judecătorești;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de statut.
Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este ales prin vot secret pe un termen de patru ani. Poate fi aleasă preşedinte persoana care are o vechime în domeniul executării de cel puţin cinci ani. Un executor judecătoresc nu poate fi ales în funcţia de preşedinte mai mult de două mandate consecutive. Preşedintele UNEJ are următoarele atribuţii:
 • reprezintă Uniunea în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice din ţară şi din străinătate;
 • prezidează şedinţele Consiliului;
 • semnează actele Consiliului;
 • supraveghează relaţiile dintre Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti, precum şi relaţiile dintre camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
 • acordă sprijin camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti în relaţiile lor cu autorităţile publice centrale şi locale;
 • exercită alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de statut.
În lipsa preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, funcţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedintele Consiliului.