Serviciul Fiscal de Stat (SFS) intenționează să modifice formularul tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, forma DAJ17. Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță că a recepționat o adresare din partea SFS, prin care se solicită aviz asupra proiectului Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, forma DAJ17. Proiectul este elaborat în vederea executării prevederilor art. 83 alin.(4) din Codul fiscal, modificate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, precum și în scopul eliminării neclarităților apărute în cadrul procesului de declarare pentru anul 2017 a obligațiilor fiscale de către persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției. Pentru elaborarea avizului, Uniunea Avocaților solicită contabililor cabinetelor și birourilor asociate de avocați să prezinte propuneri și obiecții cu privire la proiect, până la sfârșitul zilei de joi, 24 mai. Menționăm că, în data de 13 martie 2018 Uniunea Avocaților a adresat Serviciului Fiscal de Stat o interpelare prin care solicitat mai multe clarificări vizavi de raportarea și calcularea impozitului pe venit pentru avocați în anul 2017, inclusiv forma DAJ17. Corespondența dintre Uniunea Avocaților și Serviciul Fiscal o găsiți aici.