Termenul de prezentare a dării de seamă anuală de către întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, privind mărimea și circulația proprietății publice, ar putea fi extins de la 25 ianuarie la 31 martie. Un proiect de hotărâre va fi pus în discuție la ședința Guvernului de miercuri. Potrivit documentului, prevederile legale actuale spun că întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat urmează să prezinte darea de seamă prenotată aferentă rezultatelor anuale până la data de 25 ianuarie. Acest fapt cauzează furnizarea unor date preliminare, neexacte, în privința activității anuale a entităților. Și asta pentru că la sfârșit de luna ianuarie instituțiile sunt încă în proces de întocmire/auditare a situațiilor financiare, aprobare a acestora de către consiliul de administrație și fondator etc. Astfel, pentru a asigura veridicitatea datelor raportate conform dărilor de seamă, este necesar extinderea termenului de prezentare a dării de seamă anuale de la 25 ianuarie la 31 martie, respectiv în termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare. Modificările sunt propuse la Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea evidenței proprietății publice, circulația acesteia și exercitarea funcțiilor de către persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/unităților administrativ- teritoriale.