Autoritățile responsabile de crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare au raportat, astăzi, în cadrul audierilor desfășurate de Comisia economie, buget și finanțe despre acțiunile întreprinse până acum. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, a anunțat că la începutul lunii aprilie, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare a fost înregistrat la Agenția Servicii Publice. ”S-a desfășurat adunarea de constituire, au fost desemnate organele de conducere, s-a selectat entitatea pentru producerea software necesar, precum și au fost angajate trei unități de personal, din cele 14 funcții existente”, a menționat raportorul. Totodată, viceguvernatorul a declarat că Banca Națională a Moldovei va asigura, din 1 august, inițierea activităților pentru operațiunile cu valori mobiliare de stat, iar din 1 ianuarie 2019 – pentru operațiunile cu valori mobiliare corporative. Vicepreședinta Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Nina Dosca a raportat că, în perioada anilor 2016-2018, au fost adoptate mai multe acte pentru crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, care prevăd transferul datelor aferente registrelor deținătorilor de valori mobiliare de la societățile de registru, autorizate de CNPF, către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. ”CNPF a fost autorizată cu atribuții provizorii de aprobare, cu consultarea BNM, a procedurii de verificare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare”, a spus raportoarea. Procedura de verificare presupune contrapunerea datelor din registrele societăților de registru cu datele deținute de CNPF, dar și cu cele deținute de custozi și emitenții de valori mobiliare, inclusiv examinarea reclamațiilor deţinătorilor de valori mobiliare. Totodată, procedura cuprinde procesul de notificare, de către emitentul de valori mobiliare, în formă scrisă, a deținătorilor cu privire la valorile mobiliare ale acestora și desfășurarea unei campanii de informare publică în scopul confirmării integrității și legalității înregistrărilor din registrele societăților de registru. Potrivit Ninei Dosca, CNPF a executat integral procedura de verificare și a înregistrat circa patru mii de acționari inactivi, mulți dintre care nu pot fi identificați din motiv că sunt stabiliți în regiunea stângă a Nistrului sau au intervenit schimbări în datele personale. Totodată, în rezultatul campaniei de informare publică, nu au fost reclamate neconcordanțe din partea acționarilor băncilor și companiilor de asigurări. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă a recomandat autorităților crearea, în termen de două săptămâni, a unui grup de lucru pentru găsirea soluțiilor în cazul acționarilor neidentificați.