Angajatorii vor trebui să adopte măsurile organizatorice pentru a se asigura că riscurile generate de câmpurile electromagnetice la locul de muncă sunt eliminate sau reduse la minim. Prevederile sunt incluse într-un proiect elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, angajatorii vor fi obligaţi să evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi sănătate pentru lucrările care presupun expunerea lucrătorilor la câmpuri electromagnetice. Totodată, conform proiectului, angajatorul este obligat să elaboreze şi să pună în aplicare un plan de acţiune care cuprinde măsuri tehnice şi/sau organizatorice pentru a evita expuneri care depăşesc valorile-limită de expunere pentru efecte asupra sănătăţii şi valorile-limită de expunere pentru efecte senzoriale, pentru efectele nontermice și pentru efectele termice, pentru a reduce riscul pe care această activitate îl implică. În prezent, nu există acte normative naţionale care să reglementeze domeniul acoperit de proiect, astfel că adoptarea Hotărârii va fi utilă angajatorilor în activitatea de ameliorare a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la expunerea la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.  Cerințele expuse nu generează obligații noi pentru angajatori, ci doar explică cum urmează a fi onorate cele deja existente încă de la intrarea în vigoare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, care prevede la art. 10 alin 3) lit. b) obligația de evaluare a riscurilor profesionale ce nu pot fi evitate, precum și conform alin. 4) lit. a) și b) al aceluiași articol, obligația de evaluare și aplicarea măsurilor de prevenire.