Persoanele fizice care practică activitate independentă, precum și cele care doresc să înregistreze activitate independentă urmează să țină cont de completările operate la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2018. Documentul a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Ordinul a fost completat cu Indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfășoară activități independente, cu formularul Borderoului de achiziție al persoanei fizice ce desfășoară activități independente şi cu Instrucțiunea de completare a acestuia. Modelul documentelor menționate pot fi găsite aici. De asemenea, a fost completată lista documentelor care urmează să fie prezentate de către persoanele fizice la înregistrarea activității independente și anume:
  • înștiințare de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț, însoțită obligatoriu de copia notificării;
  • documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistență medicală la momentul inițierii activității independente.