Clădirea în care își are sediul Judecătoria Chișinău nu va mai fi administrată de Ministerul Justiției. Cabinetul de miniștri a abrogat hotărârea de Guvern prin care bunurile imobile au fost transmise din gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, în gestiunea Ministerului Justiției. Magistrații vor activa în continuare în acest imobil, deoarece Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului va încheia cu Judecătoria Chișinău un contract de comodat pentru etajele 2-9. Amintim că, Guvernul a decis în luna octombrie să transmită Judecătoriei construcția cu suprafața de aproape 2.000 m2, garajul și terenul aferent . Ulterior, printr-o altă hotărâre, în luna februarie, garajul a revenit în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor. Acum, autorii inițiativei susțin că în procesul utilizării clădirii amplasate în municipiul Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, s-au constatat mai multe deficiențe de ordin tehnic și practic, care generează riscuri pentru funcționarea eficientă a Judecătoriei Chișinău. Ei precizează că menținerea în administrarea Ministerului Justiției doar a clădirii și a unei părți din teren nu se justifică în lipsa spațiului destinat obiectelor de infrastructură aferente clădirii instanței judecătorești. De asemenea, autorii mai menționează că existența parcării pentru transportul auto al vizitatorilor, garajului pentru automobilele de serviciu, precum și a unei intrări speciale pentru transportul care asigură escortarea persoanelor în privința cărora s-au dispus măsuri procesuale de constrângere, sunt unele din cerințele esențiale pentru asigurarea accesului la instanța judecătorească și buna funcționare a acesteia. Lipsa acestor spații va crea incomodități atât personalului judecătoriei cât și justițiabililor, iar imobilul destinat judecătoriei Chișinău nu va răspunde tuturor cerințelor înaintate pentru construcția/reconstrucția instanței judecătorești. O altă problemă este imposibilitatea gestionării resurselor umane care deservesc blocul administrativ, dar și existența contractelor de locațiune cu agenții economici, care activează în sediul acestuia. Astfel, din considerentul că procedura de transmitere a bunurilor imobile nu a fost finalizată, iar potrivit datelor din Registrul bunurilor imobile, gestionar a respectivelor bunuri imobile este Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului, se propune doar abrogarea deciziei de transmitere a bunurilor imobile.