Reforma sistemului judecătoresc a fost trimisă Guvernului. Ministerul Justiției a finalizat procesul de consultări publice în privința proiectului de modificare a mai multor acte legislative care se referă la activitatea judecătorească.  Astfel, potrivit documentului, se propune completarea Legii cu privire la statutul judecătorului. Mai exact, art. 6, care se referă la condițiile pentru a candida la funcția de judecător, să fie completat astfel încât la funcția de magistrat să poată candida persoana care are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor. În prezent, legea prevede că este necesară doar diploma de licență în drept. O altă modificare se referă la faptul că vechimea în muncă de cinci ani, care oferă dreptul persoanei de a candida la funcţia de judecător, să fie aplicată și în cazul formatorilor Institutului Național al Justiției în domeniul dreptului.  Modificările propuse mai prevăd că organizarea concursului pentru funcțiile vacante de judecător să aibă loc de două ori pe an iar, până la anunțarea concursului, Consiliul Superior al Magistraturii să publice informația cu privire la toate funcțiile vacante de judecător sau care pot deveni vacante în următoarele șase luni. Totodată, s-a propus excluderea Serviciului de Informație și Securitate din alin. 8 al art. 9 din Lege, întrucât să nu mai fie solicitate de la această instituție cazierele de integritate pentru candidații la funcția de judecător. În același timp, art. 9 va fi completat cu noi aliniate. Mai exact, candidații vor avea posibilitatea să-și aleagă funcțiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a mediei, care se calculează conform art. 5 al Legii privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor. În cazul punctajului egal, primul își alege funcția candidatul care a obținut rezultate mai mari la examenul susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. În cazul în care doi sau mai mulți candidați cu rezultate egale pretind la aceeași funcție, Consiliul Superior al Magistraturii va lua decizia prin hotărâre motivată. Rezultatele concursului se vor publica pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.  La fel, Consiliul Superior al Magistraturii va propune președintelui Republicii Moldova, după caz Parlamentului, numirea în funcție a candidaților desemnați în conformitate cu rezultatele concursului. Mai mult, Consiliul Superior al Magistraturii va putea refuza să efectueze propunerea de numire în funcție a unuia din acești candidați dacă va constata că acesta este incompatibil cu funcția de judecător. Refuzul trebuie să fie motivat.