Doar o treime dintre candidații înscriși la concursul pentru selectarea inspectorilor de integritate au fost admiși la cea de a doua etapă a competiției. Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională de Integritate, doar 10 dintre cei 30 de concurenți admiși la proba scrisă au obținut note mai mari de șapte și s-au calificat pentru etapa interviului. Mai exact, membrii Comisiei pentru organizarea și desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate au apreciat o singură lucrare cu o notă mai mare de nouă, trei cu note peste opt, iar șase candidați au obținut note mai mari de șapte. Aceștia urmează să participe la interviul care va avea loc în data de 28 mai, la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate. Amintim că, inițial al concurs s-au înscris 43 de persoane, dar Comisia pentru organizarea și desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector de integritate a respins dosarele a 11 dintre ele. ANI susține că persoanele respective nu au fost admise deoarece nu îndeplinesc, cumulativ, condiţiile pentru a candida la funcția de inspector de integritate, prevăzute de art. 18 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Conform Regulamentului cu privire la suplinirea funcției de inspector de integritate, candidații, care vor promova proba scrisă şi interviul, vor fi testați la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Regulamentul prevede că numărul candidaţilor propuși pentru testare se corelează cu numărul de funcţii scoase la concurs şi se respectă ordinea, în descreştere, conform rezultatelor obţinute. Conform proiectului, în situaţia în care funcţia de inspector de integritate, ocupată în urma concursului, a devenit vacantă sau temporar vacantă, în termen de cel mult 6 luni de la data finalizării concursului, preşedintele Autorităţii poate decide desemnarea în funcţia respectivă a următorului candidat din lista celor care au promovat concursul şi poligraful. Candidatul, învingător al concursului din sursa externă, se va numi în funcţia de inspector de integritate debutant, stabilindu-i-se un termen de probă de trei luni. În total, au fost scoase la concurs nouă funcții, adică toate cele prevăzute în organigramă.