Salariații din unități, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor trebui să treacă o atestare, pentru a stabili dacă corespunde funcției sau muncii prestate. Un proiect de Regulament a fost supus consultărilor publice de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit proiectului, angajatorul are dreptul să desfășoare atestarea salariaților. Aceasta va putea fi dispusă cel mult o dată în trei ani pentru fiecare salariat. Prin urmare, conducătorul unității: 
 • creează, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) comisia de atestare; 
 • aprobă lista salariaţilor cărora li se va aplica procedura de atestare;
 • aprobă graficul efectuării atestării salariaţilor;
 • eliberează membrii comisiei de atestare  de la munca lor de bază pentru exercitarea atribuţiilor care le sunt încredinţate în cadrul comisiei;
 • creează condiţii pentru activitatea comisiei de atestare (birou, echipament tehnic, mijloace de comunicare, consumabile etc.);
 • întreprinde  măsuri de examinare şi soluţionare a contestaţiilor depuse de salariaţi;
 • emite ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) cu privire la rezultatele atestării salariaţilor.
Pentru a fi efectuată atestarea, va fi formată o Comisie din cel puțin trei membri. Aceștia pot fi persoane cu înalte competențe profesionale și vor aprecia activitatea salariatului în baza următoarelor criterii:
 • competenţă profesională;
 • aportul personal în realizarea obiectivelor subdiviziunii interioare în care activează şi unităţii în întregime;
 • îndeplinirea atribuţiilor de funcţie; 
 • responsabilitate;
 • spirit de iniţiativă.
În urma atestării, salariaților li se va acorda unul din următoarele calificativele:
 • ”corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate”;
 • ”corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate cu condiţia îmbunătăţirii activității şi îndeplinirii recomandărilor comisiei de atestare”;
 • ”nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate”.
La fel, recomandările comisiei de atestare se pot referi la:
 • avansarea în funcţie;
 • transferul într-o altă funcţie sau la o altă muncă;
 • îmbunătăţirea activității de către salariatul atestat;
 • necesitatea elaborării şi realizării unui plan individual de perfecţionare profesională a salariatului;
 • efectuarea repetată a atestării salariatului peste 6 sau 12 luni în cazul obţinerii unui calificativ negativ la atestare;
 • necesitatea schimbărilor manageriale în subdiviziunea interioară în care activează salariatul atestat;
 • concediere, etc.
În regulament sunt enumerate și categoriile de salariați care nu vor fi supuși atestării. Mai exact, este vorba de: 
 • persoanele care au activat în funcţia deţinută mai puţin de un an;
 • femeile gravide şi femeile care au copii în vârstă de până la patru ani;
 • salariaţii, care au comis acţiuni ce constituie obiectul unei anchete de serviciu sau se află sub urmărire penală. Atestarea acestora se va efectua după finalizarea anchetei de serviciu sau după adoptarea deciziei de către organul de urmărire penală sau a hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti privind reabilitarea salariatului.