Peste 20 de asociații de economii și împrumut au fost avertizate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și riscă să le fie suspendate operațiunile la conturile bancare. CNPF susține că în urma monitorizării rapoartelor specifice și a situațiilor financiare anuale, în conformitate cu cerințele Legii asociațiilor de economii și împrumut, s-a constat că unele asociații nu au prezentat, sau au prezentat necorespunzător, situația financiară pentru anul 2017 și rapoartele specifice pentru primul trimestru al anului curent. Astfel, CNPF a hotărât să prescrie administratorilor următoarelor asociații să prezinte toate rapoartele în termen de 15 zile:cnpf1 De asemenea, a decis să prescrie administratorilor asociațiilor de economii și împrumut, incluse în următorul tabel, să ajusteze rapoartele specifice pentru primul trimestru al anului 2018 cerințelor Instrucțiunii cu privirea la raportarea asociațiilor de economii și împrumut și prezentarea repetată a acestora CNPF: cnpf2Administratorii sunt avertizați că dacă vor ignora solicitările riscă să le fie suspendate operațiunile la conturile bancare.