Toate autoritățile publice care eliberează acte permisive vor folosi un singur sistem automatizat, accesibil de pe computere, telefoane mobile și terminale publice. Cabinetul de miniștri a aprobat Conceptul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, care va servi drept bază pentru implementarea ghișeului unic. Astfel, întreprinzătorii vor putea solicita documentele la distanţă, în regim online, iar instituțiile publice vor putea face schimb de documente și informații. După eliberarea acestora, actele vor putea fi accesate de către orice instituţie publică care le solicită. Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune MPay, Msign, Mpass, Mconnect şi va fi plasat pe platforma MCloud. Prin intermediul acestui sistem, întreprinzătorii vor putea depune online cererile și achita taxele pentru obținerea actelor permisive, vor putea afla toate informațiile necesare în acest scop, precum și semna electronic documentele. Solicitanții vor avea posibilitatea să urmărească online evoluția cererii depuse. Astfel, soluția digitală va facilita procesul de eliberare a actelor permisive, atât pentru antreprenori, cât şi pentru autorităţile publice emitente. În particular, vor fi reduse numărul de documente necesare pentru obținerea actelor permisive, dar și prezența fizică a solicitanților. Va fi mai strict monitorizat termenul de eliberare a documentelor și vor fi oferite tot mai puține acte permisive pe suport de hârtie. Toate actele permisive vor fi înregistrate în Registrul Actelor Permisive, regulamentul privind ținerea căruia, de asemenea, a fost aprobat de Guvern. Registrul va fi format în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat de Gestiune a Actelor Permisive și va permite obţinerea extraselor din el de către autorităţile  publice, persoanele fizice şi operatorii economici din Republica Moldova.