Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă vor putea solicita o singură dată reexaminarea pensiei, cu condiția că pensia calculată este mai mare decât cea aflată în plată. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și completarea Legii privind sistemul public de pensii. În cazul pensiilor stabilite până la intrarea în vigoare a acestor modificări, reexaminarea se propune a fi efectuată în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie, conform unei eșalonări. Inițial, se propune reexaminarea pensiilor beneficiarilor care și-au stabilit pensiile până la data de 1 ianuarie 1999 și care au un stagiu realizat mai mare după stabilirea dreptului la pensie. pensii Autorii inițiativei susțin că amendamentul este înaintat în vederea respectării principiilor fundamentale care stau la baza funcționării sistemului public de asigurări sociale – principiul egalității, care asigură tuturor participanților un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege și principiul contributivității, conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin în funcție de contribuțiile de asigurări sociale plătite. În prezent, pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată este mai mare decât pensia aflată în plată.