Președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, a câștigat un proces împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), la Curtea Supremă de Justiție. Magistratul a solicitat anularea răspunsului CNAS și obligarea instituției de a-i recalcula pensia pentru vechimea în muncă începând cu 1 ianuarie 2014, reieșind din salariul lunar de funcție al președintelui Curţii de Apel Chişinău. În cerere, magistratul a indicat că din iunie 1987 activează în funcția de judecător, iar în iulie 2011 a fost transferat în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar ulterior a fost numit în funcția de președinte al instanței. La fel, a indicat că în baza Legii cu privire la statutul judecătorului, beneficiază de pensie pentru vechimea în muncă în mărime de 80% din salariul lunar în exercițiul funcției. Acesta a mai precizat că salariul de funcție este de 16.714 lei. Prin urmare, reclamantul a indicat că pensia pentru vechimea în muncă urmează a fi calculată începând cu 1 ianuarie 2014, reieșind din calculul: 16.714,1 x 80%. Reclamantul a mai precizat, în cererea sa, că CNAS a efectuat recalcularea începând cu 1 ianuarie 2014, fără a lua în considerare majorarea salariului de funcție şi vechimea în muncă, în funcția de judecător, luând ca bază salariul precedent. Președintele Curții de Apel Chișinău a înaintat cerere prealabilă, însă aceasta a fost respinsă. Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul central, cererea de chemare în judecată a fost admisă integral. S-a anulat răspunsul CNAS, iar instanța a dispus ca să fie recalculată pensia, reieșind din mărimea salariului lunar al președintelui Curţii de Apel Chişinău. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, CNAS a declarat apel, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii Judecătoriei Chişinău, cu emiterea unei noi hotărâri de respingere a acţiunii. Ulterior, prin încheierea Curţii Supreme de Justiție s-a strămutat cauza la Curtea de Apel Comrat pentru judecarea apelului. Prin decizia Curţii de Apel Comrat s-a respins apelul declarat de CNAS și s-a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău. Instanța de apel a reținut că judecătoria de fond a ajuns corect la concluzia temeiniciei acțiunii, menționând că răspunsul CNAS, privind refuzul de a efectua recalcularea pensiei pentru vechimea în muncă, este nefondat. CNAS a declarat recurs, solicitând admiterea acestuia, casarea deciziei Curţii de Apel Comrat și a hotărârii Judecătoriei Chișinău, cu emiterea unei noi hotărâri prin care acțiunea să fie respinsă. În motivare, CNAS a indicat că potrivit prevederilor art. 32 din Legea cu privire la statutul judecătorului, magistratul care a atins vârsta de 50 de ani are dreptul la pensie pentru vechime în muncă, cu condiția că a realizat o vechime în muncă de cel puțin 20 de ani, dintre care cel puțin 12 ani şi 6 luni a activat în funcția de judecător. Potrivit documentelor din dosarul de pensionare, începând cu 1 septembrie 2007 intimatului i s-a stabilit o pensie pentru vechime în muncă ca judecător, în proporție de 80% din salariul funcției de magistrat al Judecătoriei Botanica, funcție deținută în momentul stabilirii inițiale a pensiei, care a constituit 3.640 de lei lunar. La fel, a mai indicat că pensia judecătorului se recalculează ținându-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exercițiu. Prin urmare, în data de 1 ianuarie 2013, mărimea pensiei a fost recalculată odată cu majorarea salariilor judecătorilor, reieșind din salariul magistratului şi a constituit 4.816 lei lunar. Ulterior, începând cu 1 ianuarie 2014 a fost majorat salariul judecătorilor, ținându-se cont de nivelul instanței judecătorești şi de vechimea în muncă. Atunci mărimea pensiei a fost recalculată, ținându-se cont de majorarea salariului judecătorului în exercițiu, luându-se în considerare şi vechimea în muncă, la data stabilirii pensiei pentru vechime în muncă, care a fost în mărime de 9.464 lei lunar. Prin urmare, CNAS a precizat că recalcularea pensiei intimatului pentru vechime în muncă ca judecător, din salariul Președintelui Curţii de Apel Chişinău, este lipsită de temei. În urma examinării recursului, Curtea Supremă de Justiție a ajuns la concluzia că acesta este inadmisibil. Astfel, CNAS a fost obligată să recalculeze pensia președintelui Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca.